Afdelingslæge/afdelingslæger til Patologi, Aarhus Universitetshospital Ved Afdeling for Patologi, Aarhus Universitetshospital er en eller to stillinger som afdelingslæge ledig til besættelse pr. 1. maj 2019 eller straks herefter. Vi er interesseret i speciallæger, som primært har interesse i gastro- og / eller hudpatologi. Vi vil dog opfordre alle som har lyst til at arbejde på en stor universitetsafdeling til at søge.

Dette job er udløbet

Generelt
Vi kan tilbyde et spændende job på en veletableret afdeling i helt nye tidssvarende rammer, hvor du som en af afdelingens speciallæger forventes at bidrage til udviklingen indenfor alle aspekter af afdelingens hovedopgaver, nemlig diagnostik, uddannelse og forskning.

Vi er 135 ansatte, herunder 23 speciallæger og 12 – 17 yngre læger under uddannelse. Lægerne er for nyligt blevet organiseret i to søjler, der ledes af en overlæge med organisatorisk ledelse (OMOL). Denne struktur sikrer lægelig indflydelse på afdelingens daglige drift.

Afdelingen er førende i regionen og har specialiseret sig i digitalpatologi og molekylærpatologi, hvilket giver rige muligheder for at ruste dig til fremtidens patologi. Dine opgaver bliver i samarbejde med afdelingens øvrige ansatte og de kliniske kolleger at sikre kvalitet og udvikling i det daglige diagnostiske arbejde. Du vil også have rig mulighed for at deltage i afdelingens forskning og undervisning af medicin-, tandlæge- og molekylærmedicinstuderende.

Ny moderne arbejdsplads
Vi er – efter mange år på to matrikler – flyttet ind i helt nye lokaler på Aarhus Universitetshospital under fælles tag i Skejby, hvilket fremmer det daglige samarbejde og udviklingen af faget. Afdelingen er placeret i hjertet af hospitalet og i umiddelbar nærhed af et stort forsknings- og udviklingslaboratorium, der ledes af de fire professorer og en lektor i molekylærbiologi. Her foregår afdelingens vidtforgrenede forskning i samarbejde med en stor stab af ansatte, herunder fire molekylærbiologer og 25 bioanalytikere. Laboratoriet råder over det nyeste udstyr indenfor digital- og molekylærpatologi.

Vores ønsker til dig
Stillingen ønskes besat af en speciallæge i patologisk anatomi og cytologi med speciel interesse inden for gastro- og / eller hudpatologi. Du skal desuden være villig til at deltage i afdelingens undervisnings- og forskningsforpligtelser med speciel fokus på ovennævnte to områder.Vi lægger vægt på gode evner for samarbejde, kommunikation og beslutningsdygtighed, samt handlekraft.

Vi forventer, at du får en tæt tilknytning til Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin. Du skal derfor være villig til at lade dig bedømme som lektor ved Aarhus Universitet, og vi ser gerne, at du har nogen undervisningserfaring.

Stillingen er vagtfri.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation. Skema til faglig bedømmelse kan hentes her.

Yderligere information
Yderligere information om stillingen og udlevering af funktionsbeskrivelse kan indhentes hos professor og ledende overlæge, Torben Steiniche på 2281 6894.

Samtaler forventes afholdt i uge 41, 2018.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.