Overlæge i psykiatri til Landssygehuset

Dette job er udløbet

Overlæge i psykiatri til Landssygehuset

En stilling som overlæge i psykiatri ved Psykiatrisk Center på Landssygehuset er ledig til besættelse pr. 01.09.2022 eller efter nærmere aftale.

Psykiatrisk Center er øernes eneste hospitalsbaserede psykiatri. Vores vision er at skabe en psykiatri, hvor rehabilitering og recovery er afgørende i processen, og som i organiseringen tager udgangspunkt i de særlige udfordringer som det lille samfund stiller.

Der arbejdes også mod yderligere afstigmatisering af psykiatrisk sygdom og et forbedret behandlingstilbud til intercurrent somatisk sygdom. Dette søges opnået ved samarbejde og samlokalisering med somatiske afdelinger i den nye sygehusbygning, der forventes færdig i starten af 2023.

Der er gode muligheder for forskning og målrettet kvalitetsarbejde, hvor vi arbejder efter forbedringsmodellen Ouality Improvement.

Idet Psykiatrisk Center varetager den samlede voksenpsykiatriske behandling på Færøerne, giver stillingen således mulighed for kendskab til et bredt spektrum af arbejdsområder.

På centret er 19 sengepladser på et kombineret lukket og åbent afsnit med intensivt underafsnit. Der er afsnit for dagbehandling og ambulatorium i kombination med distriktspsykiatrisk service. Der er etableret flere teams, f.eks. gerontopsykiatrisk team, DAT team og opsøgende distriktsteam. Der er nøglepersonsområder, f.eks. oligofrenipsykiatri, der varetages af lokale nøglepersoner samt konsulenter.

Der er gode forskningsmuligheder på Landssygehuset, og Psykiatrisk Center deltager i flere forskellige forskningsprojekter og ønske om iværksættelse af yderligere lægefaglig psykiatrisk forskning.

Kvalifikationer

 • Speciallæge i psykiatri med en bred klinisk erfaring
 • Interesse for ledelse af patientforløb med inddragelse af tværfaglige samarbejdspartnere
 • Gode samarbejdsevner og evne til at arbejde i teams
 • Interesse for en rehabiliterings- og recoveryorienteret tilgang
 • Gerne ledelseserfaring og indstillet på at tage lederskab i forhold til dine opgaver og dit personale
 • Professionel, åben og respektfuld i din kommunikation med andre
 • Forsknings- og projektinteresseret

Vi kan tilbyde

 • Grundig introduktion
 • En spændende og dynamisk arbejdsplads i et tværfagligt miljø
 • Et miljø, hvor vi vægter høj faglighed og udvikling
 • Selvstændighed og fleksibilitet vedrørende arbejdstilrettelæggelse og mulighed for stor indflydelse i det kliniske arbejde
 • Gode betingelser for videreudvikling af kompetencer
 • At være en del af en organisation i udvikling, hvor vi overordnet prioriterer rehabilitering og recovery i et tværfagligt teambaseret samarbejde

Ansøgningen skal desuden indeholde oplysninger om egne kompetencer indenfor speciallægens 7 kompetenceområder.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Fíggjarmálaráðið og Foreningen af Speciallæger. Der indhentes efter aftale med ansøger altid referencer inden endelig beslutning om ansættelse.

Yderligere oplysninger om stillingen, kan fås ved at kontakte ledende overlæge Tormóður Stórá på tlf. +298 304500, lokal 4100 eller lstost@ls.fo.

Ansøgningsfristen er den 19.06.2022.

Søg venligst stillingen her.

Du kan få mere at vide om Landssygehuset og Færøerne på følgende hjemmesider:

www.ls.fo
www.visitfaroeislands.com
www.sightseeing.fo
www.torshavn.fo