Overlæge med speciale i endokrinologi

Dette job er udløbet

Overlæge med speciale i endokrinologi

En vikarstilling som overlæge med speciale i endokrinologi ønskes besat 03.01.2022 i fem måneder eller efter aftale.

Landssygehuset i Tórshavn er centralsygehus på Færøerne med et optagelsesområde på omkring 53.500 mennesker. Landssygehuset er en del af Sygevæsnet, hvis vision er Et forenet Sygehusvæsen på internationalt niveau, kendetegnet ved nytænkning. Der er ca. 30 lægefaglige specialer på Landssygehuset og enkelte lægefaglige specialer varetages også på Klaksvíkar sjúkrahús og Suðuroyar sjúkrahús. De patienter, som ikke kan tilbydes behandling i Sygehusvæsnet på Færøerne, på grund af størrelse af patientgrupper eller specialiseringsgrad, henvises hovedsagelig til behandling ved specialister i Danmark eller speciallæger fra Danmark, der kommer til Færøerne og behandler patienterne.

Mission
– Kvalitetsstærk sundhedstjeneste gennem hele livet.
– Sygehusvæsenet leverer sundhedstjenester, der omfatter alt fra undfangelse til sidste farvel.
– Målet er kvalitetsstærke sundhedstjenester, båret frem af viden og tjenestevillighed.

Specialet

Endokrinologi er administrativt en del af Medicinsk Center, men ansvaret for den daglige drift er i vid udstrækning uddelegeret til den endokrinologiske overlæge.

Diabetes og andre endokrinologiske sygdomme berører over 7.000 personer på Færøerne, hvoraf ca. 3350 har diabetes mellitus. De specialiserede og mere komplekse sygdomsforløb behandles i det endokrinologiske ambulatorium på Landssygehuset, mens øvrige personer behandles i almen praksis.

  • Personer med type 1-diabetes behandles på diabetesambulatoriet på Landssygehuset.
  • Personer med type 2-diabetes behandles i primærsektoren af almen praktiserende læger.
  • Personer med type 2-diabetes med komplikationer, som er vanskelige at regulere, skal så vidt muligt behandles på ambulatoriet på Landssygehuset. Ca. 200-300 personer med type 2-diabetes følges og behandles som ”shared care” mellem primær- og sekundærsektoren.
  • Personer med sygdomme i thyroidea, hypofyse, binyre, parathyroidea/calcium, gonader, samt andre sjældne sygdomme behandles på Landssygehuset.
  • Personer med hypothyroidisme, osteoporose behandles i almen sektor og efter behov på Landssygehuset.

Arbejdopgaven vil bestå i at varetage blandet endokrinologisk ambulatorie hverdage kl. 08:00-16:00, samt bistå som kollega i endokrinologisk team med 2 overlæger, 1 yngre læge, 4 sygeplejersker, 1 diætist og 2 sekretærer.

Ansvarsområde 

Medicinsk Centerledelse har det overordnede ansvar for centrets samlede drift. Den endokrinologiske overlæge er specialeansvarlig for indlagte og ambulante patienter, nye henvisninger, samarbejde med andre sygehuse på Færøerne og i udlandet. Det er overlægens eget ansvar at vedligeholde sin specialviden inden for specialet endokrinologi.

Sekretariat 

Der er til Medicinsk Center tilknyttet et sekretariat samt lægesekretærer på afdelingerne såvel som i ambulatorierne. Hele det færøske sundhedssystem bruger elektronisk patientjournal, systemet Cambio Cosmic. Al visitation og prøvesvar, kvittering etc. udføres via Cosmic.

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i endokrinologi.

Efter aftale og ønske, er det muligt at tage hjem i weekenderne.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem Serlæknafelag Føroya og Fíggjarmálaráðið (Det Færøske Finansministerium).

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved at kontakte vikarierende ledende overlæge, Rudi Kollslíð, tlf. 304500, lokal 6136.

Ansøgningsfristen er den 08.12.2021.

Søg venligst stillingen her.

Vedkommende, som bliver ansat i stillingen, skal fremvises negativ MRSA bevis inden start.

På Landssygehusets hjemmeside www.ls.fo kan du læse mere om os som arbejdsplads og vores vision, mission og strategimål.