Verksamhetschef välkomnas till Transplantationscentrum! Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 5, Transplantationscentrum

Dette job er udløbet

/

Tillsammans skapar vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vård av högsta kvalitet med patienten i fokus. Med stort engagemang och ständigt lärande är vi ett av landets ledande universitetssjukhus. Vi bedriver allt från länssjukvård till nationell högspecialiserad vård. Genom intressant forskning har vi en inriktning mot framtidens sjukvård. Hos oss är det viktigt med digital kompetens och att alla bidrar till den digitala utvecklingen. I vårt arbete tar vi tillvara den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har – Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter.

Om oss
Transplantationscentrum är en del av område 5 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och har i uppdrag att transplantera hjärta, lunga, lever, njurar och bukspottkörtel men också multiviscerala organ. För hjärta, lunga och lever görs det inom ramen för den Nationellt Högspecialiserade vården (NHV) och för multivisceral transplantation tar vi emot patienter från hela Norden. Transplantationscentrum har ett regionalt ansvar för lever-och gallvägskirurgi och ett NHV-uppdrag för perihilär gallvägscancer.

Transplantationscentrum bedriver slutenvård på en avdelning med 23 vårdplatser, högspecialiserad öppenvård på en transplantationsmottagning, en leverkirurgisk mottagning, en dagvårdsavdelning och en forskningsenhet.

Till verksamheten är det knuten en läkarstab av ett flertal olika specialiteter och vi har ett nära samarbete med thoraxkirurgin där hjärt- och lungtransplantationer utförs medan utredning, vård och uppföljning görs på Transplantationscentrum.

För patientgrupperna bedrivs ett omfattande forsknings-, kvalitets och utvecklingsarbete. Forskningen bedrivs med hjälp av egna labresurser och en klinisk prövningsenhet som är knutna till verksamheten.

Utvecklingsarbetet har bland annat fokuserat på att utveckla minimalinvasiva tekniker vid njurtransplantation och leverkirurgi. Genom att ha alla transplantationer inom samma enhet har vi också kunnat lära av varandra, samt utveckla och effektivisera vård och uppföljning av transplanterade patienter.

Arbetsuppgifter
Som verksamhetschefen förväntas du, utifrån fastställda mål, initiera, genomföra, samordna och följa upp produktion och utveckling av verksamhetens arbete i enlighet med fastslagen verksamhetsplan. Du har också det övergripande ansvaret för personal, arbetsmiljö och ekonomi.

Du kommer att vara direkt underställd områdeschefen och ingå i områdets ledningsgrupp, vilket innebär att du kommer att vara engagerad i hela områdets resultat och utveckling. För uppdraget krävs att du har god ekonomisk förståelse, är resultatorienterad och har erfarenhet av uppföljning och analys av verksamheters resultat. Vidare har du erfarenhet och stort intresse för ledarskap, har förmåga att tänka nytt och inspirera, engagera och motivera medarbetarna.

Tjänsten innebär ett tidsbegränsat femårigt chefsförordnande med tillsvidareanställning i grundprofessionen.

Om dig
Du ska ha specialistkompetens inom relevant medicinsk specialitet eller annan utbildningsbakgrund som arbetsgivaren finner likvärdig. Har du tidigare chefserfarenhet är det meriterande.  Arbetsgivaren kommer att lägga stor vikt vid forskningserfarenhet och disputation.

Vi söker dig som vill vara med och leda, utveckla och driva verksamheten mot uppsatta mål i dialog med medarbetare, områdesledning och akademi. Du ser till helheten och är ansvarstagande genom att bidra med din strategiska och analytiska förmåga. Engagemang och vilja att ta ansvar för specialitetens utveckling, såväl regionalt som nationellt, är en viktig del.

Du är bra på att kommunicera med dina medarbetare och är lyhörd för andras synpunkter. Som person är du engagerad, tycker om att leda andra och bygger relationer där du är synlig och tillgänglig.

Välkommen med din ansökan!