Afdelingslæge til stor klinisk biokemisk afdeling med flere specialfunktioner Har du lyst til at arbejde i en stor klinisk biokemisk afdeling, som lægger vægt på et højt akademisk niveau og gode tværfaglige samarbejdsrelationer? Så er du måske den nye afdelingslæge i Blodprøver og Biokemi ved Hospitalsenhed Midt, hvor vi har en stilling ledig til besættelse pr. 1. januar 2022 eller senere.

Dette job er udløbet

Om stillingen
Dine primære ansvarsområder vil være allergi- og autoimmunanalyser, kromatografi, POCT og præanalyse. Vores allergilaboratorium udfører specifikke IgE-analyser for hele Region Midtjylland, Grønland og Færøerne. Allergianalyserne er et af afdelingens flagskibe, og du vil få en central rolle i fh.t. at skabe udvikling i området. Vi er i en udbudsproces mhp. indkøb af nyt LC-MS udstyr og en af dine første opgaver vil være opbygning af et fagligt miljø omkring dette. I POCT-gruppen er bl.a. det mikrobiologiske område i vækst og du vil varetage dette i nært samarbejde med Klinisk Mikrobiologi i Aarhus. Vi ønsker at styrke det præanalytiske område, hvor du vil få en meget bred samarbejdsflade ud i hospitalet med nær kontakt til de kliniske afdelinger mhp. kontinuerligt at optimere både det akutte patientflow og den elektive aktivitet.

Forskning er højt prioriteret i Hospitalsenhed Midt med særligt fokus på synergi mellem klinik, forskning og uddannelse inden for områderne multisygdom, optimerede planlagte forløb, tværsektorielt samarbejde og rehabilitering. Blodprøver og Biokemi har tre projektbioanalytikere som understøtter hospitalets forskningsprojekter og vi har også en ambition om egen forskning. Vi vil derfor prioritere, at du får tid og mulighed for forskning hos os, både i forhold til at videreføre allerede etableret forskning og i forhold til at opstarte nye projekter i HE Midt.

Blodprøver og Biokemi har aktiviteter i Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel. Hovedaktiviteten er i Viborg og Silkeborg og der vil være arbejdsdage begge steder.

Vi forventer at du

  • er speciallæge i klinisk biokemi
  • har et stort fagligt engagement
  • er god til at samarbejde på tværs af fagligheder
  • er anerkendende og konstruktiv i din kommunikation med andre
  • er opsøgende og kan skabe gode relationer til afdelingens samarbejdspartnere
  • er udviklingsorienteret
  • har interesse for forskning

Om afdelingen
Blodprøver og Biokemi er en døgnbemandet serviceafdeling indeholdende både biokemiske og immunologiske laboratoriefunktioner og dækker hele Hospitalsenhed Midt med funktioner i Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Neurocenter. Afdelingen betjener ud over hospitalerne de praktiserende læger, institutioner og plejehjem i hospitalsenhedens optageområde. Det immunologiske laboratoriespeciale er fagligt forankret i Blodcenter og vævscenter Midt. Derudover har afdelingen specialfunktion i udredning for trombofili og øget blødningstendens i sammarbejde med Aarhus Universitetshospital.

Afdelingen beskæftiger ca. 150 medarbejdere fordelt på forskellige stillingskategorier, herunder to overlæger og fire biokemikere. Der udføres samlet omkring 7 mio. analyser årligt.

Afdelingen er akkrediteret af DANAK efter SD/EN ISO 15189 og 22870 og inspiceres af Sundhedsstyrelsen i forhold til blodforsyningsloven og vævsloven.
Som afdeling løser vi vores fælles opgaver i en spændende og udfordrende hverdag i et godt og trygt miljø, hvor vi prioriterer faglig kvalitet højt.
Se mere om afdelingen på hjemmesiden https://www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger-og-centre/klinisk-biokemisk-afdeling/

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.250 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.
De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Hvis du vil vide mere
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Sidsel Rødgaard-Hansen på 2158 8124 eller mail sidroe@rm.dk. Hvis du har lyst til at besøge os vil vi også gerne arrangere det.

Ansøgningsfrist den 5/11 2021. Der afholdes samtaler i uge 45 eller 46

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “Søg job”-knappen