Holmstrupgård søger 2 autoriserede psykologer med viden om og erfaring inden for unge- og voksenpsykiatrien til to 37 timers stillinger per 1. august 2021 Holmstrupgård søger 2 autoriserede psykologer med viden om og erfaring indenfor unge- og voksenpsykiatrien til både eksterne VISO-opgaver (rundt om i landet) samt konsulentopgaver og kliniske opgaver internt på Holmstrupgård.

Dette job er udløbet

Holmstrupgård udvikler sig og udvides løbende, og herunder vokser også VISO-opgaverne. Vi søger derfor to VISO-psykologer, der vil få tæt samarbejde med de øvrige VISO-psykologer på Holmstrupgård. Der er tale om to faste stillinger på 37 timer, som ønskes besat fra d. 1. august 2021.

Holmstrupgård er en socialpsykiatrisk døgninstitution for unge ml 14 – 23 (/28) år med 7 døgnafdelinger, intern skole og beskæftigelse, udslusningstilbud, VISO-opgaver samt ambulante behandlingstilbud og familiebehandling.

Holmstrupgårds tilbud henvender sig til unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder som f.eks. psykotiske vanskeligheder (skizofreni), personlighedsforstyrrelser, autismespektrumforstyrrelser, spiseforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser (f.eks. ADHD), skolevægring, svær selvskade, depression, angst og OCD, og ofte med kompleks kombination af de forskellige lidelser.

Holmstrupgård arbejder inden for en miljøterapeutisk og socialpædagogisk referenceramme på et psykodynamisk grundlag.

Holmstrupgård har kontinuerligt fokus på udviklingsarbejde og kompetenceudvikling og er derudover engageret i ekstern konsulentbistand bl.a. i form af løbende VISO-ydelser i samarbejde med Socialstyrelsens VISO-enhed. Holmstrupgård er VISO-leverandør på både voksen- og børne/ungeområdet vedr. 1) svære, komplekse psykiske problemstillinger, 2) spiseforstyrrelser og 3) autismespektrumforstyrrelser.

Vi søger en psykolog, der både kan:

 • varetage konsulentopgaver ‘ud af huset’ i form af VISO opgaver, som dækkes over hele landet, og
 • som kan varetage kliniske og konsulentopgaver internt.

De kliniske opgaver omfatter tværfaglig supervision og enkelte samtaleforløb med unge, mens de interne konsulentopgaver vil omfatte intern undervisning og bidrag til interne kompetenceforløb på de forskellige afdelinger. Fordelingen af de to funktioner i stillingen (hhv. VISO-opgaver og interne opgaver) vil gennemsnitligt være ligelig, dvs. 2-3 dage om ugen i hver funktion.

Psykologen vil indgå i den samlede rådgivergruppe, som aktuelt består af 13 psykologer og 1 socialrådgiver. Rådgivergruppen mødes hver tirsdag formiddag med mulighed for sparring, debat, personalemæssige drøftelser og VISO-forum/sparring.

Rådgivergruppens primære opgave er:

 • at medvirke til en fagligt funderet helhedsorienteret, miljøterapeutisk behandlingsindsats på de forskellige afdelinger ved deltagelse i behandlingsarbejdet
 • at varetage VISOopgaver og andre konsulent- og undervisningsopgaver samt
 • at indgå i forskellige kliniske funktioner som f.eks. supervision og individuelle samtaleforløb.

Vi søger to psykologer:

 • som er autoriseret
 • som har psykiatrisk erfaring med unge og/eller voksne
 • som har erfaring med eller som kan se styrkerne i det miljøterapeutiske arbejde på et psykodynamisk grundlag
 • som har viden om og kan udføre VISO opgaver samt har gode evner inden for formidling og rådgivning
 • som kan omsætte sin viden om mennesker med psykiatriske problemstillinger i dialog og sparring med forskellige faggrupper både internt og i VISO-opgaver
 • som trives med varierende opgaver og nye udfordringer
 • som kan arbejde selvstændigt og systematisk
 • som er en dygtig formidler af dynamisk psykiatriforståelse og miljøterapi
 • som kan varetage undervisning og supervision af personale.

Vi tilbyder:

 • spændende og udfordrende opgaver
 • en organisation i udvikling, der lægger vægt på høj faglighed, kreativitet, rummelighed, empati og samarbejde.
 • supervision og efteruddannelse.
 • et inspirerende psykologfagligt miljø

Løn og ansættelsesvilkår fastsættes i forhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse hos leder af Rådgivergruppen Anne
Birgitte Døssing tlf. 23991215 eller mail: andoes@rm.dk

Endvidere henvises til vores hjemmeside: http://www.holmstrupgaard.rm.dk/

Ansøgningsfrist: Tirsdag den 25. maj 2021
Ansættelsessamtaler forventes at ligge fredag den 4. juni 2021

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “Søg job”-knappen