Sygepleje i Praksis


Giv din/dine sygeplejerske(r) fornyet motivation og nye redskaber til konferencen Sygepleje I Praksis. Her kommer de hjem med tips og færdige fraser, som styrker afholdelsen af de selvstændige sygeplejekonsultationerne i praksis.

Mødeleder, Klaus Roslind, fortæller, hvorfor sygeplejersken skal have fri til denne spændende konference se videoen her.

Sygepleje I Praksis afholdes i Køge d. 22. marts eller Aarhus d. 29. marts. Læs mere og tilmeld dig her

Kampen om prestige i patienternes navn

En strid om, hvem der må tilbyde en ny højt specialiseret behandling mod rystesyge, har resulteret i splid, trusler og en nævnssag mellem privathospitalet Progardia og Aarhus Universitetshospital (AUH). Progardias speciallæger mener, at AUH groft beklikker deres faglighed, mens lægerne på AUH frygter for patientsikkerheden.

*|INTERESTED:Temaer:Cancer|*
Annonce

*|INTERESTED:Temaer:Lunger|*
*|END:INTERESTED|* *|INTERESTED:Temaer:Psykiatri|*

Mindfulness er effektivt mod depression

Mennesker med tilbagevendende depression har god gavn af mindfulness-baseret kognitiv terapi, fordi det lærer dem at komme ud i de negative tanker, der ofte kan føre til tilbagefald. Mindfulness-baseret kognitiv terapi bør tilbydes som behandling på lige vilkår som medicin, mener psykiater og centerleder for Dansk Center for Mindfulness.

Annonce

Ad

Ad

Yngre læge i psykiatrien: Jeg gider ikke arbejde på den måde

Folketingsvalg 2022: Dagens Medicin har talt med tre læger om, hvad, de mener, er valget vigtige temaer. Den yngre læge Torbjørn Vinding Merinder, der er under uddannelse som psykiater, mener, at det nye folketing skal prioritere sundhedsvæsenets udfordringer med arbejdsmiljø og fastholdelse.

Ad

*|END:INTERESTED|*
*|END:INTERESTED|*
*|INTERESTED:Temaer:Lunger|*
Annonce

*|END:INTERESTED|*
Annonce

Annonce

Udeblivelser fra lægevagten i Region Midtjylland kan nu koste 20.000 kr. i bod

På mindre end ét år er en læge i Region Midtjylland udeblevet fra sin lægevagt ti gange uden at give den koordinerende vagtlæge besked. Det har fået samarbejdsudvalget i Region Midtjylland til at skærpe sanktionerne ved udeblivelse markant. Fortsætter lægen med at udeblive, kan det koste ham retten til at praktisere.

Ad

Rigshospitalet indgår unikt samarbejde med Johnson & Johnson

I tråd med regeringens life science-strategi om et tættere samarbejde mellem offentlige og private aktører på sundhedsområdet har Rigshospitalet indgået et partnerskab med lægemiddelvirksomheden Janssen samt Johnson & Johnson MedTech. Sammen skal de udvikle løsninger på nogle af de udfordringer, som sundhedsvæsenet står over for.

Patienterne var i centrum på Kræftdag 2022

Det var patientens rejse gennem systemet, der var centrum for en tætpakket Kræftdag 2022. Undervejs blev deltagerne både præsenteret for highlights fra kræftkongressen ESMO, faglige oplæg, workshops og en afsluttende paneldebat. Formanden for Dansk Brystkræft Organisation tog især tanker om et udvidet samarbejde mellem patientforeninger med hjem.

»Operaen har de kæmpestore menneskelige tragedier og dramaer«

KULTURKANYLEN For overlæge Mette Brandt-Christensen skal kultur udfordre og få de store følelser frem. Hun holder af at gå i Operaen, se film i biografen og læse skønlitteratur. I efteråret vil hun gerne se en nyopsætning af ‘Askepot’ og den nye sæson af Lars von Triers serie ‘Riget’.

Ad

Vi er nødt til at være mere åbne om det svære i lægelivet

To yngre læger, der holder kursus om work-life-balance, opfordrer deres kolleger til at turde snakke om det, der er svært, og til at reflektere over, hvilken karrierevej der er den rigtige for dem. Mathilde Baumann og Katharina Oravsky Sandström har fundet hinanden i et fælles ønske om at skabe mere åbenhed om de svære ting ved det at være læge.

Annonce

Overvældende interesse: Forslag til 33 nye kliniske kvalitetsdatabaser

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) har modtaget 33 forslag til nye databaser. Parkinsons, dobbeltdiagnoser og lungebetændelse er nogle af de sygdomsområder, hvor der efterspørges databaser, der kan understøtte, at patienterne får høj og ensartet kvalitet i hele landet.

Se flere jobs