Mirakelkurens pris er også lavere krav til evidens

Medicinrådet må acceptere en større usikkerhed om evidens, hvis danske patienter ikke skal gå glip af avancerede medicinske behandlinger såsom genterapier, mener sundhedsøkonom Jakob Kjellberg, der taler for oprettelse af en fond til formålet.

*|INTERESTED:Temaer:Diabetes|*
Annonce

*|END:INTERESTED|* *|INTERESTED:Temaer:Cancer|*

Kræftpatienters mistanke rummer mulighed for at øge kvaliteten i udredning

Dansk studie viser, at når patient og læge er enige om, at der kan være mistanke om kræft ved første lægekonsultation, så kommer patienten hurtigt til specialiseret udredning. Men i de tilfælde, hvor ingen eller kun patienten har mistanken, går der markant længere tid, før diagnosen stilles.

Annonce

Debat: Klinisk arbejde rækker langt ud over mødet med patienten

Et sundhedsvæsen med et stigende fokus på løsning af dagens udfordring er ved at miste grebet om løsningen af morgendagens opgaver. Der er således et akut behov for i ledelseslagene at skabe de nødvendige vilkår til det påtrængende kvalitetsarbejde i forhold til såvel DMCG- og databasearbejdet samt den kliniske forskning og udvikling, skriver formanden og næstformanden for DMCG og formanden for DBCG.

*|END:INTERESTED|*
Annonce

Danskernes sundhed går i den forkerte retning

Sundhedsprofilen 2021 er offentliggjort, og den viser, at danskernes generelle sundhed udvikler sig negativt. Specielt er der problemer med mental trivsel, overvægt og ulighed i sundhed.

Statistiknørderi giver tilfredse patienter på Østerbro

I Frederik Teberings lægeklinik skal patienterne kunne komme igennem på telefonen på under fem minutter, og alle patienter, som har ringet inden kl. 10, skal have tilbudt en tid samme dag. Der er fokus på egen arbejdsglæde og serviceniveauet over for patienterne.

Annonce

Annonce

Pukkelafvikling: Who takes the money?

På trods af at privathospitalerne aktivt bidrager til afhjælpe den nuværende operationspukkel, er der undertoner af generel mistillid til privathospitalerne i et fælles nyligt debatindlæg fra formanden og syv medlemmer af Dansk Ortopædisk Selskab, skriver Michel Boeckstyns, overlæge, Capio Privathospital Hellerup.

Kvindesygdomme har trange kår

Selvom kvinder udgør halvdelen af befolkningen, er kvindesygdomme kulturelt og sys­temisk et forskningsmæssigt underprioriteret område. Forskere oplever, at det er ualmindeligt svært at få finansiering til forskning i kvindesygdomme. Der er dog ved at ske små, positive ændringer, men det går langsomt.

Se flere jobs