Lægeformand: Forskning i kvindesygdomme kræver bred opmærksomhed

Det er et komplekst problem, når forskere oplever, at det er sværere at få midler til forskning i kvindesygdomme. Det kræver en bred indsats at løse, og det skal blandt andet gøres med bedre fordeling af offentlige forskningsmidler, mener formanden for Lægeforeningen.

*|INTERESTED:Temaer:Diabetes|*
Annonce

Annonce

*|END:INTERESTED|* *|INTERESTED:Temaer:Hjerter|*
Annonce

Myosinhæmmer skal redde hjertepatienter fra operation

Opdagelsen af lægemidlet mavacamten har allerede gjorde forskerne bag stenrige. Nu venter kardiologer og patienter på den nye behandling, som ifølge en dansk kardiolog potentielt kan spare patienter fra operation.

*|END:INTERESTED|* *|INTERESTED:Temaer:Cancer|*
Annonce

*|END:INTERESTED|* *|INTERESTED:Temaer:Cancer|*
*|END:INTERESTED|*
Annonce

Enig dommerkomité: Projekt Livets Afslutning vinder Den Gyldne Tråd 2022

På tværs af sektorer formår kommunerne Viborg, Silkeborg og Skive samt Hospitalsenheden Midt og almen praksis at gribe en problemstilling, der vedrører os alle, nemlig døden. På baggrund af stor borgerinddragelse har parterne bag projektet skabt en systematisk indsats, der giver borgere den sidste tid i livet, som de ønsker. For den indsats vinder Projekt Livets Afslutning Den Gyldne Tråd 2022.

Annonce

Frygter selvmord og misbrug: Reglerne for sløvende antihistaminer strammes igen

Lægemiddelstyrelsen må atter tage hammeren i brug for hindre et farligt og uhensigtsmæssigt forbrug af cyclizin og to andre lignende præparater. Tidligere stramning har ikke vist tilstrækkelig effekt, da selvmord og over 100 årlige opkald til Giftlinjen stadig peger i retning af misbrug og bevidst overdosering.

Kun ringe evidens for gavnlig effekt af Ritalin til voksne med ADHD 

Nyt Cochrane-review peger på, at selvom methylphenidat-holdige lægemidler som Ritalin er førstevalg i Danmark til voksne med ADHD, er beviserne for lægemidlernes effekt meget mangelfulde. Der er behov for politisk vilje til at opdatere nationale kliniske retningslinjer, siger forsker.

Annonce

Fagfolk, fejltagelser og folkesundhed

Man kan være taknemmelig for, at helseopfordringer ikke automatisk bliver til påbud, fordi der er et politisk flertal for det. Før eller senere viser det sig, at ansvaret for helbredet heller ikke kan deles med fagfolk, skriver dr.phil og censor i Folkesundhedsvidenskab og Molekylær biomedicin, Per Betzonich-Wilken.

Se flere jobs