COVID-patienter presser kirurgisk afdeling længere væk fra kerneopgaven

Tredje bølge med COVID-19 har ramt Kirurgisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital, Køge, hårdt. Det normale afsnit til planlagt kirurgi huser nu udelukkende COVID-19-patienter. Selvom afdelingen kan trække på tidligere erfaringer, så presser tredje bølge fagligheden, mens ventelisterne stiger, og patienter med udskudte operationer bliver dårligere.

*|INTERESTED:Temaer:Hjerter|*
Annonce

*|END:INTERESTED|* *|INTERESTED:Temaer:Lunger|*

Lungeteam cykler ud til svært syge patienter

REPORTAGE Lungemedicinsk Afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital har succes med at tilbyde patienter med ­terminal KOL og lungesygdom et besøg i eget hjem. Vi fulgte overlæge Nassim Bazeghi Roberts og syge­plejerske Lene Nissen, da de cyklede ud til besøg hos 72-årige Jess Harbo, der er terminal KOL-patient.

Annonce

Ad

Spirometrier i almen praksis: Flyet, der aldrig lettede

Der blev udført markant færre spirometrier i almen praksis i årene 2016-2019, end den nationale lungestrategi lagde op til. Det viser en ny VIVE-rapport, der samtidig tegner et billede af et område præget af manglende gennemsigtighed.

Ad

Ad

*|END:INTERESTED|* *|INTERESTED:Temaer:Diabetes|*

Steno-center i Grønland favner bredt

Det grønlandske Steno Diabetes Center skal være løftestang for behandlingen af patienter med diabetes, men også generelt styrke behandlingen af patienter med andre kroniske sygdomme som KOL og hypertension.

Annonce

Ad

*|END:INTERESTED|* *|INTERESTED:Temaer:Psykiatri|*

Tilbud til dobbeltdiagnoser gør langsomt en forskel

Sengeafsnit til patienter med samtidig psykiatrisk lidelse og misbrug, der åbnede for godt et år siden, gør en forskel for patienterne, oplever afsnitsledelsen. Der er stadig hyppige genindlæggelser, men flere patienter henvender sig selv og har fundet tillid til afsnittet, hvor de møder samme personale indlæggelse efter indlæggelse.

Annonce

Ad

*|END:INTERESTED|*
Annonce

»Først og fremmest vil jeg bare gerne arbejde som læge«

23,1 mio. kr. på finansloven har skabt fornyet håb for 1.284 udenlandske læger, som aktuelt ønsker at arbejde i Danmark, men er sandet til i dansk bureaukrati. En af dem er 44-årige Maryann Katherine Overland fra USA, der landede i Danmark i juli med sin familie og et stærkt CV i bagagen, men fik besked på at tage plads i Styrelsen for Patientsikkerheds venteværelse i 31 måneder.

Annonce

Stram finanslov sender penge til fødeafdelinger og mere gratis tandpleje

Finansminister Nicolai Wammen (S) kalder finansloven for 2022 for ‘stram’. Nogle penge har dog fundet vej til sundhedsområdet. Ud over den særlige vintercoronapakke til 1 mia. kr., som landets regioner står foran at modtage, vil landets fødeafdelinger og tandplejeområdet få tilført ekstra midler.

Nye rammer for sjællandsk lægevagt vedtaget

Regionsrådet i Region Sjælland har vedtaget rammerne for den nye lægevagt, som regionen overtager ansvaret for 1. oktober 2022. Forude venter en større rekrutteringsudfordring.

Ad

En fortælling fra forskningens frontlinje

Efter i årevis at have drevet journalistisk rovdrift på bl.a. sundhedsforskningen vendte jeg for nylig trafikken om for ‘at give tilbage’, som man siger, og deltog i et lægemiddelforsøg. Det var en ganske særlig oplevelse.

Annonce

Lægeforeningen fortsætter sin diskrimination af kvindelige medlemmer

Vi er skuffede og vrede over, at Lægeforeningen og Lægernes Pension afviser at ændre i den pensionsordning, som betyder, at kvindelige læger meldt ind før 1998, får op til 10 pct. mindre udbetalt årligt end mænd. I stedet fortsætter man med åbenlyst at kønsdiskriminere sine kvindelige medlemmer.

Lægeformand om finanslov: Det lange lys forblev slukket

Sundhedsvæsenet har brug for permanente, ikke midlertidige løsninger som den coronavinterpakke, Folketinget netop har vedtaget som en del af næste års finanslov. Skuffende er det også, at der ikke er afsat penge til psykiatrien. Til gengæld er aftalen godt nyt for de omkring 1.300 udenlandske læger, der ønsker at arbejde i Danmark.

Sådan kan en folkesundhedslov løse vores alvorlige folkesundhedsproblemer

Hvis der er noget, COVID-19 har lært os, er det, at hvis folkesundheden bliver prioriteret fra centralt hold, arbejdet bliver koordineret, og der indgås partnerskaber med aktører, både inden for og uden for folkesundhedsarbejdet, så kan vi flytte bjerge. Derfor skal Danmark have en folkesundhedslov.

Penge er kun papir …

Sådan sang Dodo & The Dodos i 1987, og vi skrålede alle med, selvom folkestemningen i fattigfirserne i den grad var et opgør med 70’ernes antimaterialistiske tidsånd, og penge var meget mere end papir – faktisk nærmest alt.

Se flere jobs