Lotte Grams arbejdsliv balancerer mellem almen medicin og ayurveda

Almen medicin tiltrak Lotte Gram, fordi hun gerne vil arbejde med det hele menneske. Undervejs opdagede hun, at også sjælen måtte inddrages, og derfor arbejder hun både med konventionel og alternativ behandling. Men det er stadig en proces at forene de to.

Annonce

Nu udvides aftalen om 72 timers behandlingsansvar i Region H

For at skabe mere patientsikre forløb fik hospitalerne i Region Hovedstaden tidligere i år behandlingsansvaret 72 timer efter udskrivelse til midlertidige kommunale døgnpladser og plejecentre. Nu udvides ordningen fra 1. september til borgere, der udskrives til kommunal sygepleje i eget hjem.

Annonce

Annonce

Porsbergs forventninger til ERS: Fokus på de afledte effekter af at døje med svær astma

Svær astma påvirker ikke bare lungerne, men giver også kognitive problemer hos omkring halvdelen af patienterne. Måske kan man med nye behandlinger ikke bare gøre noget for at dæmme op for astmaen, men også gøre noget ved eventuel inflammation i hjernen og folks livskvalitet, siger professor og overlæge Celeste Porsberg, der ser frem mod årets ERS.

Ad

Ad

Ad

Ny formand for PLO-Bornholm

Felicia Geertinger, som er praktiserende læge i Klemensker Lægehus, overtager formandsposten 1. oktober.

Prioritér diabetesteknologi som led i teknologisatsning

Ny sundhedsteknologi som sensorbaserede glukosemålere og insulinpumper har et stort potentiale for at hjælpe mennesker med diabetes og gavne den overordnede sundhedsøkonomi. Alligevel er der markant ulighed i adgang til diabetesteknologi på tværs af kommuner og regioner, skriver Diabetesforeningen og Medicoindustrien i et fælles opråb til regeringen. 

Lægeforeningen om finanslovsforslag: Nu skal det være psykiatriens tur

Med sit finanslovforslag lægger regeringen op til at ville investere i psykiatrien med penge fra en såkaldt forhandlingsreserve på cirka 600 mio. kr. ”Det er positivt, at regeringen ser behovet for at løfte psykiatrien, men indtil videre er midlerne fra forhandlingsreserven ikke øremærket psykiatrien. Det er afgørende, at det sker. Nu skal det være psykiatriens tur,” siger Lægeforeningens formand, Camilla Rathcke.

Forskningsprojekt kan få stor betydning for brug af ultralyd i almen praksis

Hvad kan ultralyd bruges til i almen praksis? Og hvor har teknologien sine begrænsninger? Det skal et stort forskningsprojekt med 250 læger nu i gang med at finde svar på. På sigt kan de systematiske erfaringer vise sig at få afgørende indflydelse på udbredelsen af ultralyd i almen praksis.