*|INTERESTED:Temaer:Diabetes|*
Annonce

Annonce

Tre forskere deler 1,8 mio. kr. fra Diabetesforeningen

Tre kvindelige forskere kan se frem til at modtage en stor pose penge fra Diabetesforeningen. De modtager hver især 600.000 kr. til deres forskning i henholdsvis nerveskader, tarmhormoner og automatiske og selvjusterende insulinpumper.

*|END:INTERESTED|*

Tværsektoriel indsats giver borgere den ønskede afslutning på livet

I Projekt Livets Afslutning har medarbejderne fået et kompetenceløft, så de kan tale med borgerne om deres ønsker for den sidste tid i livet. Alle beslutninger bliver journalført, hvorved borgernes ønsker går på tværs af sektorer. Initiativet er nomineret til Den Gyldne Tråd 2022.

Annonce

Annonce

Nyt råd skal drøfte modernisering af honorarstrukturen i almen praksis

Den nuværende honorarstruktur for praktiserende læger har brug for at blive moderniseret og forenklet. Derfor har PLO og regionerne nedsat et uafhængigt råd, der skal komme med bud på, hvordan det kan realiseres. Formand for Etisk Råd, Leif Vestergaard, står i spidsen for rådet.

KBU-guiden forår 2022

Er du klar til at søge KBU 19. april? Vi har samlet en guide over hospitalernes tilbud til dig.

Annonce

Er det rationelt at indføre screening for abdominalt aortaaneurisme i Danmark?

Der er brug for en nøjere granskning af udviklingen i rumperede abdominale aortaaneurismer (AAA) og død af AAA i Danmark gennem de sidste 25 år, før en beslutning om indførelse af screening for AAA kan tages, skriver professor emeritus Torben Jørgensen og professorerne John Brodersen og Karsten Juhl Jørgensen.

Debat: Arbejdet med at forbedre patientsikkerheden er godt i gang

De seneste ugers debat om utilsigtede hændelser og svigt i patientsikkerheden i Dagens Medicin savner nuancer. For på hospitalerne bliver der arbejdet systematisk med mange typer tiltag, der giver varige forbedringer af patientsikkerheden, mener overlæge og risikomanager Mark Krasnik fra Rigshospitalet.

Teknologiens forbandelse

Teknologien kommer, og den bliver heldigvis ved med at udvikle sig. Men med de nye teknologiske muligheder følger også en lang række dilemmaer, som det er bydende nødvendigt, at vi forholder os til.

Se flere jobs