Regionspolitikere skal bestige et bjerg af opgaver

Der mangler hænder, psykiatrien er presset, og sundhedsvæsenet savner sammenhæng. Uanset hvem, der kommer til at stå i spidsen for regionerne, er der nok at tag fat på, mener fire erfarne sundhedseksperter.

*|INTERESTED:Temaer:Hjerter|*
Annonce

Region Syddanmark godkender ny hjerteplan

Seks nye indsatser skal styrke behandlingen af hjertepatienter i Region Syddanmark. Samtidig skal den nye hjerteplan også være med til at sikre, at patienter med hjertelidelser opdages tidligere.

*|END:INTERESTED|* *|INTERESTED:Temaer:Lunger|*

Forskere vil kurere luftvejsinfektioner med syre

Forskere fra Norge og Danmark samarbejder om udvikling af en ny inhalationsbehandling, som skal gøre kål på alt fra cystisk fibrose til COVID-19. Behandlingen, der virker på både bakterie- og virusinfektioner, bliver i øjeblikket undersøgt i et klinisk studie med mennesker.

Annonce

Ad

*|END:INTERESTED|* *|INTERESTED:Temaer:Diabetes|*
Annonce

Nyt diabeteshospital ser dagens lys 

Skandinaviens største diabeteshospital har slået dørene op i Herlev. Det nye Steno Diabetes Center Copenhagen skal varetage behandling af en stor andel af Region Hovedstadens diabetespatienter og samtidig stå i spidsen for dansk diabetesforskning.

Ad

Ad

*|END:INTERESTED|* *|INTERESTED:Temaer:Psykiatri|*

Mere end hver tredje psykiatriske patient bliver genindlagt i Midtjylland: »Vi er selv ikke tilfredse med nuværende kvalitet af behandlingen«

En tværregional opgørelse, som Dagens Medicin har foretaget, viser, at genindlæggelsesfrekvensen er markant større i Region Midtjylland end i de øvrige regioner. Især i Holstebro Kommune. Formand for regionens psykiatri- og socialudvalg erkender, at regionen ikke har levet op til dens ansvar. Både Lægeforeningen og SIND forklarer, at alt for mange patienter bliver udskrevet for tidligt.

Annonce

Dansk Psykiatrisk Selskab udgiver hvidbog

Mens regeringens 10 års-plan for psykiatrien endnu lader vente på sig, vil Dansk Psykiatrisk Selskab ikke vente længere og udkommer i dag med en hvidbog for 2021-31.

Ad

*|END:INTERESTED|*
Annonce

Annonce

Ad

Sæt kryds ved en, der forstår sundhedsvæsenets grundlæggende krise

Siden begyndelsen af nullerne har der været talt om den enorme udfordring, der vil ramme velfærdsstaten. Men ligesom en frø i en gryde ikke hopper op af det kogende vand, hvis vandet opvarmes langsomt, har ingen rigtig for alvor adresseret problemet med den tiltagende ophedning af velfærdssamfundets maskineri.

Regioner og hospitaler som drivkraft i det danske life science-økosystem

Det er viden og mennesker, der driver udviklingen, og vi bør derfor have større regionale miljøer, der kan uddanne, tiltrække og fastholde sundhedsfagprofessionelle og forskere for at skabe det optimale styrkeforhold mellem offentlig og privat forskning i det danske life science-økosystem. 

Når jagtsæsonen går ind

I de to store partiers sundhedsudspil prioriteres det nære sundhedsvæsen, hvilket jo lyder meget godt på papiret. Men kan disse udspil ændre noget, der vil komme borgernes dagligdag til gode? Ifølge Torben Mogensen er forslagene præget af mangler og tvivlsomhed.

»Spørg mig om hvad som helst, så har jeg et system. Det er en del af den coping mechanism, jeg har opbygget for at kunne håndtere livet«

Cecilie Refsager er ved at uddanne sig som praktiserende læge, hun er mor, teaterentusiast, hustru, og så er hun autist. Hele livet har hun følt sig anderledes, men først i forsommeren blev hun som 38-årig diagnosticeret, og nu vil hun bryde tabuet og stigmatiseringen. Ikke kun for sin egen skyld eller for at rydde vejen for sin søn, der har samme diagnose. Men også for alle dem, der gerne vil være mere åbne, men bliver holdt tilbage af frygt for fordomme.

Annonce

Se flere jobs