Ny ydelse i overenskomsten: Nordjyske læger gjorde en ekstra indsats for sårbare børn

Lægerne i nordjyske Nibe har gennem en årrække lavet et stort opsøgende arbejde for at få børn ind i konsultationen, hvis de er udeblevet fra de almindelige børneundersøgelser. Der blev afsat en dobbelttid til disse børn, der ofte har været fra sårbare familier. Nu er ydelsen skrevet ind i overenskomsten mellem PLO og Danske Regioner.

Annonce

Hospitalers 72-timers behandlingsansvar har fået blandet modtagelse

Siden 1. februar har kommunale sygeplejersker i Region Hovedstaden haft en direkte linje til den hospitalsafdeling, der har udskrevet patienten til de kommunale døgnpladser. Det har skabt større tryghed i Ballerup Kommune, hvor afstanden til lægen tidligere virkede lang, men muligheden har også skabt mere travlhed på hospitalsgangene.

Annonce

Tværsektorielt projekt tester indlæggelser i hjemmet

Et tværsektorielt samarbejde i Midtjylland undersøger indlæggelse af akut syge ældre i hjemmet, hvor kommunale sygeplejersker behandler og sparrer med sygehuslæger, der er behandlingsansvarlige. Håbet er, at løsningen er til gavn for de ældre og er billigere for sundhedsvæsenet.

Medicinstuderende kan være en stor hjælp – både nu og i fremtiden

For medicinstuderende kan et deltidsjob i almen praksis både være meningsfyldt og give et indblik i en spændende hverdag. Samtidig får læger og det øvrige personale frigjort tid til andre opgaver, og det gør det til en god investering, siger Mireille Lacroix. PLO-næstformanden håber også, at det vil give flere lyst til at uddanne sig inden for almen medicin.

Annonce

Ad

Ad

Danske forskere har kortlagt symptomer på astma i den tidlige barndom

Forskere har lavet en karakteristik af, hvilke børn der tidligt i livet får mange astmasymptomer. Resultaterne kan hjælpe med at identificere de børn, hvor det måske kan være en god idé at starte den forebyggende behandling op tidligere, så børnenes sygdomsbyrde mindskes.

Bakterierelateret børneastma forsvinder med alderen

For næsten 20 år siden fandt forskere ud af, at bakterier i luftvejene hos spædbørn øger risikoen for at udvikle astma tidligt i barndommen. Nu viser det sig, at bakterierne ikke øger risikoen for astma senere i livet.

Ad

Ad

Se flere jobs