Retspsykiatriske patienter får helende omgivelser 

Det har været mere end ti år undervejs, men nu står den fysiske fremtid for retspsykiatrien i Roskilde klar, og i løbet af november flytter patienter fra det gamle Sct. Hans og Glostrup retspsykiatri ind i nybyggede omgivelser. Nybyggeriet skal blandt andet give bedre mulighed for rehabilitering og for at have en meningsfyldt hverdag under opholdet. Håbet er, at det betyder hurtigere bedring og kortere forløb for patienterne.

*|INTERESTED:Temaer:Lunger|*

Hjemmetræning har positiv effekt for lungepatienter

Når personer med lungesygdomme træner i og omkring eget hjem, har det en positiv effekt, viser statusartikel. Reservelæge håber, at hjemmetræning kan være et tilbud til dem, der ikke er interesseret eller er forhindret i at deltage i strukturel rehabilitering.

Annonce

*|END:INTERESTED|* *|INTERESTED:Temaer:Cancer|*
Annonce

Koncernledelsen i Midtjylland: Aldersgrænse for tilbud om MR-skanning er sagligt velbegrundet

Region Midtjyllands begrænsede kapacitet til at lave MR-skanninger af patienter med mistænkt prostatacancer anvendes bedst ved at tilbyde skanninger til patienter under 65 år, fremgår det af koncernledelsens redegørelse til regionsrådets sundhedsudvalg. Formand for hospitalsudvalg er fortsat modstander af et alderskriterie og vil gå videre med sagen, hvis der er flertal i udvalget.

*|END:INTERESTED|* *|INTERESTED:Temaer:Diabetes|*
Annonce

Ad

*|END:INTERESTED|* *|INTERESTED:Temaer:Psykiatri|*
Annonce

Ad

*|END:INTERESTED|*
Annonce

Regeringen vil omlægge speciallægeuddannelsen i almen medicin

Kommende speciallæger i almen medicin skal tilbringe et halvt år mere i almen praksis, og de ekstra hænder skal især komme lægedækningstruede områder til gavn, foreslår regeringen i nyt udspil. Det kan dog blive en udfordring flere steder i landet, hvor uddannelsesforløbene i forvejen står ubesatte hen.

Annonce

Glansbilledet af Doktor Hansen krakelerer

Det er oplagt at spørge, hvor solidariteten er henne hos alle dem, der hylder glansbilledet af familielægen? Solidariteten med patienterne og med de læger, der skal dække de mindre attraktive områder?

Topdirektører fra Roche og Biogen: Vi har brug for en ny demenshandlingsplan

Det går ikke godt nok på demensområdet. Hverken i forhold til opsporing, diagnosticering eller behandling. Så hvad sker der, når der i fremtiden kommer 50 pct. flere patienter med en demenssygdom? Der er behov for en ny handlingsplan for demens, så vi sammen kan håndtere udfordringerne, skriver de to adm. direktører for hhv. Roche Pharmaceuticals i Danmark og Biogen i et fælles debatindlæg.