Når forskning er en hjertesag

Nysgerrige hjertelæger med næse for gode projekter, en særlig finansieringsmodel og politisk medvind er elementer i forklaringen på dansk kardiologisk forsknings gode, internationale ry. Det er skabt gennem mange år og hviler på et meget bredt fundament. Fremover venter nye tværfaglige samarbejder.

*|INTERESTED:Temaer:Diabetes|*
Annonce

*|END:INTERESTED|* *|INTERESTED:Temaer:Lunger|*
Annonce

Binyrebarkhormon øger risikoen for lungeinfektioner

Ny dansk forskning viser, at jo mere binyrebarkhormon patienter med svær KOL behandles med, desto større er deres risiko for at blive ramt af en kronisk lungeinfektion. Vi skal have forbruget af binyrebarkhormon ned, siger overlæge og forsker.

Annonce

*|END:INTERESTED|* *|INTERESTED:Temaer:Psykiatri|*

Svingdøren snurrer: Skizofrene behandles mindre og genindlægges oftere

Mens antallet af mennesker med skizofreni har været støt stigende siden 2005, bliver patienter oftere genindlagt ifølge en analyse foretaget af KL’s nyhedsbrev Momentum. Det skyldes, at mange psykiatere er tvunget til at udskrive patienter, før de er færdigbehandlede, ifølge Dansk Psykiatrisk Selskab. Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) genkender problematikken og erkender, at ressourcerne ikke har fulgt med antallet af patienter.

Annonce

Annonce

Annonce

*|END:INTERESTED|*

Sådan vil Region H stramme kontrollen med praksissektoren

På baggrund af en række svindelsager har embedsværket i Region Hovedstaden fremlagt otte forslag til, hvordan kontrollen med praksissektoren kan forbedres. Forslagene mødte bred opbakning i regionsrådet tirsdag aften. PLO erkender behov for mere transparens, men nogle af forslagene er for vidtgående, lyder det. 

Kras kritik af Sundhedsplatformen i ny bog

Det sjællandske sygehusvæsens it-system, Sundhedsplatformen, er kernen i en ny debatbog skrevet på initiativ af overlægerne Niels Bentzon og Jacob Rosenberg og med bidrag fra bl.a. en tidligere sundhedsminister, eksperter inden for økonomi og datalogi samt en lang række sundhedsprofessionelle.

Vogteren af DSAM’s arvesølv giver formandsstafetten videre

Gennem sine seks år som formand for Dansk Selskab for Almen Medicin har Anders Beich været en markant stemme i sundhedsdebatten. I den tid har han sat en faglig ære i at skære igennem det, han kalder en jungle af autoriseret sundheds-bullshit, og samtidig stå fast på, at rollen som praktiserende læge bygger på relationer og gensidig tillid læge og patient imellem. Her er hans afskedstale og velkomstord til DSAM’s nye formand.

Vi må godt være stolte

I landet, hvor janteloven er opfundet, er vi ikke vant til at løbe rundt og slå os på brystet i begejstring over os selv og vores landsmænd. Men det må være på sin plads at fremhæve, når nogen gør det rigtig, rigtig godt.

Mere ulighed i sundhed, tak

Afdelingsledelserne sidder i det daglige krydspres fra patienter, personale, forvaltninger og politikere. Men når opgaverne er flere end ressourcerne, bør de også have retten og pligten til at gøre det, der gavner patienterne mest.

Læger mistrives længe, før de beder om hjælp

Forhenværende overlæge og speciallæge Grethe Harbo arbejder nu som lægefaglig coach. I sin konsultation, ‘Lægens Stol’, møder hun ofte kolleger, der er tæt på at bukke under for tårnhøje krav og stort arbejdspres.