Annonce

Annonce

Alt for få danskere med migræne behandles efter retningslinjerne

Triptaner er andetvalget efter paracetamol og ibuprofen til danskere med migræne. En rundspørge blandt 400 personer med migræne viser, at kun de færreste har hørt om behandlingen endsige bliver behandlet med den. Der er behov for mere oplysning til både patienter og praktiserende læger, mener forsker.

Annonce

Hvad blev der af Ulrich?

Går du i kødet – især offentligt – på dine foresatte, så kan det være en god ide at vente, til du har dit på det tørre såvel karrieremæssigt som økonomisk. Sådan lyder budskabet fra den i dag multibeskæftigede Ulrich Fredberg, som tidligere var ledende overlæge på Diagnostisk Center i Silkeborg.

Arbejdstilsynet varsler påbud mod Sundhedsministeriet 

Sundhedsministeriet forventer et påbud fra Arbejdstilsynet. Et påbud, der omhandler, at arbejdet i ministeriet skal planlægges, tilrettelægges og udføres for at mindske store arbejdsmængder og tidspres for medarbejderne.

Annonce

Yvonne og radiologien

LEDER: Et stigende antal radiologiske opgaver og et faldende antal uddannede radiologer betyder, at radiologien i det danske sundhedsvæsen mildest talt ikke har det ret godt. Der er brug for langsigtet planlægning og løsninger her og nu.

Annonce

Sundhedsreformen bliver en udfordring

KRONIK: Der er mange opgaver, der skal løses, for at sundhedsreformen kan komme i mål. Her bliver viljen til at samarbejde på tværs af sektorer, fagligheder og patienter og pårørende central.

Slut med tutorlæger på Vestlolland: »Hvis der ikke engang er plads til os yngre læger, kommer der jo ingen nye læger til«

Læger under uddannelse udgør en vigtig brik i de kommende år, hvor mange praktiserende læger går på pension og fortsat udfordrer lægedækningen flere steder i landet. Men på Lolland, det mest lægefattige område i Danmark, er situationen nu så kritisk, at der ikke er en eneste tutorlæge tilbage vest for Maribo. Fødekæden synes dermed at være brudt.

Se flere jobs