Principiel PLO-beslutning efterlader praktiserende læge med 30 lægevagter i kvartalet

1. juni får praktiserende læger i Region Nordjylland, som ejer flere kapaciteter, skruet arbejdsbyrden i lægevagten kraftigt i vejret, mens læger over 60 år fortsat helt fritages. »Jeg overvejer kraftigt, om jeg fortsat skal være praktiserende læge i Nordjylland,« siger Kenny Birk Bøtcher, der ejer tre lægeklinikker i regionen.

Annonce

Tingbjerg Changing Diabetes vil løfte sundheden gennem adfærdsændringer

Beboerne i bydelen Tingbjerg har oftere kroniske sygdomme end borgerne i resten af København. Indsatsen Tingbjerg Changing Diabetes forsøger at rette op på den skævhed ved i samarbejde med beboerne at skabe mulighed for at leve sundere. Indsatsen er nomineret til Den Gyldne Tråd 2022 for sit store arbejde med at fremme sundheden i et udsat boligområde.

Tværsektoriel indsats giver borgere den ønskede afslutning på livet

I Projekt Livets Afslutning har medarbejderne fået et kompetenceløft, så de kan tale med borgerne om deres ønsker for den sidste tid i livet. Alle beslutninger bliver journalført, hvorved borgernes ønsker går på tværs af sektorer. Initiativet er nomineret til Den Gyldne Tråd 2022.

Annonce

Annonce

    Se flere jobs