Nye resultater skal udbrede brugen SGLT-2-hæmmer i almen praksis

Resultaterne fra det hidtil største forsøg med en SGLT2-hæmmer til indikationen kronisk nyre- og hjertesvigt understøtter eksisterende litteratur om klassens effekt udover type 2-diabetes. Det bør føre til udvidet brug, mener dansk topforsker.

Ad

Ny strategi- og handleplan fra DMCG ser på tværs af sundhedsvæsenet

Det tværsektorielle samarbejde, som skal styrke kvaliteten af forløbene for kræftpatienter på tværs af kommuner, almen praksis og hospitaler, har fået en mere fremtrædende plads i et udkast til en ny strategi- og handlingsplan fra Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, DMCG. Udkastet skal diskuteres på DMCG’s repræsentantskabsmøde senere i november.

Ad

Ad

Lægedage er tilbage i vanlig form

I denne uge valfarter praktiserende læger og praksispersonale til Lægedage, som er årets altoverskyggende efteruddannelsesbegivenhed i almen praksis. I år er der særligt fokus på det sociale – og så skal lægerne gerne forlade kongrescentret på Amager med en større grad af faglig selvforståelse.

Åbningsdebat på Lægedage manglede … debat

Årets debat på Lægedage var fattig på divergerende synspunkter, og det fik aldrig rigtig de store dilemmaer til at træde frem. Det er en skam i en tid, hvor der er så mange svære sundhedspolitiske beslutninger, der skal træffes.

Ad

ADHD er en nødvendig modediagnose

Flere og flere diagnosticeres med ADHD, men rigtig mange bliver stadig ikke opdaget, fordi deres ADHD kommer anderledes til udtryk end stereotypen. Praktiserende læger bør have bred opmærksomhed, særligt når det kommer til voksne med blandt andet gentagne tilfælde af stress og depression, siger kursusunderviser på årets Lægedage.

Uglens kloge ord om pandemien

Boganmeldelse: I sin nye bog tager professor Jens Lundgren læseren med hele vejen gennem godt to års pandemihåndtering, og undervejs øser han af sin enorme viden og uddeler ris og ros som fortjent. Det er der kommet en vellykket og troværdig bog ud af, som vil stå tilbage som et medicinsk-historisk dokument.

Tal nu sundhedsvæsenet op

Sundhedsvæsenets udfordringer er ikke til at overse, og problemer med rekruttering, fastholdelse, ventelister, psykiatri osv. har fyldt meget i landets medier. Men inden vi tæsker løs på sundhedsvæsenet, skal vi lige huske på, at vi faktisk er blandt de allerbedste i verden, og det ændrer en række store strukturelle udfordringer ikke på.

Lægevagtskonflikt ser ud til at trække ud i Region Syddanmark

I sidste uge brød forhandlingerne om en ny lægevagt sammen i Region Syddanmark. Lykkes det ikke parterne at finde tilbage til forhandlingsbordet, risikerer konflikten både at trække ud og brede sig til mere end lægevagten i Syddanmark.

Se flere jobs