Norsk højesteretsdom: Læger kan ikke gardere sig mod omtale på internettet

Vejer lægens ret til privatliv tungere end hensynet til forbrugeren? Nej, mener Norges Højesteret, som i december afsagde dom i en principiel sag om personlig omtale af sundhedspersoner på internettet. Nils Kristian Klev, formand for praktiserende læger i Norge, er bekymret for dommens konsekvenser. 

Annonce

Betaling for rygestop betaler sig

Et randomiseret forsøg med seks danske kommuner viser, at selv et mindre økonomisk incitament til at stoppe med at ryge har en betydelig effekt. Efter et år havde personer, der fik en økonomisk belønning for et rygestop, 60 pct. højere odds for at være røgfri end personer i kontrolgruppen. Værd at overveje, siger professor i tobaksforebyggelse, der står bag studiet.

Annonce

Annonce

Ny formand for Lægeforeningen Hovedstaden 

33-årige Sanne Marie Thysen, der er postdoc på Frederiksberg Hospital ved Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, er ny formand for Lægeforeningen Hovedstaden.

Se flere jobs