Endotrophin er en god biomarkør for komplikationer til type 2-diabetes

Dansk studie peger på, at et højt niveau af signalmolekylet endotrophin i blodet er associeret med øget risiko for både mikro- og makrovaskulære komplikationer til type 2-diabetes. Måling af endotrophin kan derfor på sigt måske hjælpe til at finde de personer med diabetes, der vil have størst gavn af de nyeste lægemidler på markedet, siger forsker.

Annonce

Alarmerende mange med kronisk nyresygdom er underdiagnosticerede 

Data fra to AstraZeneca-sponsorerede studier viser, at kronisk nyresygdom i stadie tre er alarmerende underdiagnosticeret i en række vestlige lande. Forskningen viser også, at behandling med en SGLT2-hæmmer øjeblikkeligt reducerer yderligere fald i nyrefunktionen efter diagnose, samtidig med at behandling med dapagliflozin reducerer omkostningerne forbundet med behandlingen.

Annonce

Kunstig intelligens forudsiger risikoen for nyrekomplikationer

To forskningsgrupper har udviklet kløgtige algoritmer, der kan forudsige risikoen for nyrekomplikationer efter indlæggelse på et hospital og risikoen for akut nyreskade for patienter på intensivafdelinger. Algoritmerne er netop præsenteret på den årlige nyrekongres for American Society of Nephrology.