Dansk topforsker: Dette studie imponerede mig mest på ASH

Overlæge Martin Hutchings var specielt imponeret over et studie med CAR-T-celleterapi til patienter med diffust storcellet betacelle lymfom. Behandlingen er mere end dobbelt så effektivt som den nuværende standardbehandling.

Annonce

10 flotte danske højdepunkter på årets ASH

ASH 2021 er slut, og vi gør status over, hvad de danske forskere har haft med til årets sidste store medicinske kongres. En lang række flotte studier blev præsenteret af danske forskere igen i år.

Annonce

Ad

Alendronat beskytter mod tab af knoglemasse ved kemoterapi

Patienter i behandling med kemoterapi for lymfekræft har øget risiko for senere hen at brække knogler. Den risiko kan dog muligvis minimeres ved at behandle patienterne med alendronat i forbindelse med kemoterapibehandlingen.