Praksislæger føler sig kompetente til at afdække kræftpatienters behov

Skal kræftopfølgning og palliation i almen praksis styrkes, kan flere praktiserende læger med fordel systematisere indsatsen, lyder en af anbefalingerne i ny kortlægning fra Forskningsenheden for Almen Praksis ved SDU. Viden om kræftpatienters senfølger kan ligeledes indbygges i efteruddannelsen.

Annonce

Annonce

Dosispakket medicin skal give ledige hænder

I Københavns Kommune arbejder Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på, at så mange borgere som muligt skal have dosispakket medicin. Det vil frigøre kostbar tid fra de sundhedsmedarbejdere, der hidtil har skullet bruge tid på dispensering.

Annonce

Ad