Overbevisende data fra forsøg med glofitamab

Tidligt klinisk studie med en kombination af glofitamab og polatuzumab til patienter med diffust storcellet b-celle lymfom viser overbevisende effekt på ASH. Studiet blev præsenteret af Martin Hutchings fra Rigshospitalet. 

Annonce

Annonce

Ad