Ærespris til de svage patienters forkæmper

Lise Dyhr modtager er årets modtager af de praktiserende lægers ærespris, Mahlerprisen, for sit mangeårige arbejde med at forbedre sundhedstilbuddene til de socialt svageste patienter og for sit arbejde for at reducere uligheden i sundhed.

Annonce

Annonce

»Spørg mig om hvad som helst, så har jeg et system. Det er en del af den coping mechanism, jeg har opbygget for at kunne håndtere livet«

Cecilie Refsager er ved at uddanne sig som praktiserende læge, hun er mor, teaterentusiast, hustru, og så er hun autist. Hele livet har hun følt sig anderledes, men først i forsommeren blev hun som 38-årig diagnosticeret, og nu vil hun bryde tabuet og stigmatiseringen. Ikke kun for sin egen skyld eller for at rydde vejen for sin søn, der har samme diagnose. Men også for alle dem, der gerne vil være mere åbne, men bliver holdt tilbage af frygt for fordomme.

Annonce

Annonce

Bedre arbejdsmiljø gavner også patienterne

Hvis lægerne overlader konsultationsrummet i almen praksis til sygeplejerskerne, kan det være til gavn for både patienter og arbejdsmiljø, mener praksislæge Søren Olsson. Hos Lægerne Sløjfen i Aalborg er det derfor sygeplejerskerne, der står for de fleste konsultationer, mens lægerne superviserer.

Se flere jobs