Gennembrud for digitale underskrifter ved kliniske forskningsprojekter  Behovet for teknologier, som kan bruges til skriftlig dokumentation fra isolationspatienter med COVID-19, har været murbrækker for stort multicenterstudie, hvor nye trådløse teknologier skal afprøves. 

Brug af intelligente algoritmer til trådløs overvågning af vitale værdier hos kirurgiske, medicinske og COVID-19 patienter, skal nu afprøves i et stort multicenterstudie, med deltagelse af afdelinger på Bispebjerg-Frederiksberg Hospital, Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, Aarhus Universitetshospital og Aalborg Universitetshospital. Det drejer sig om det såkaldte WARD-projekt (Wireless Assessment of Respiratory and circulatory Distress), som udgår fra Rigshospitalet, Bispebjerg Hospital og Danmarks Tekniske Universitet. Forventningen er, at trådløs overvågning af indlagte patienter med særlig risiko vil mindske antallet af komplikationer og dødsfald. … Læs resten af Gennembrud for digitale underskrifter ved kliniske forskningsprojekter