YL: Basislæger står alene i nye akutmodtagelser

YL: Basislæger står alene i nye akutmodtagelser Etableringen af de fælles akutmodtageenheder – FAME – er stærkt halvhjertet på hospitaler som Holstebro og Køge, mener Lisbeth Lintz, formand i Yngre Læger. Sygehusledelserne ignorerer Sundhedsstyrelsens anbefalinger og fylder modtagelserne op med uerfarne læger.

Udrulningen af de såkaldte FAME-afsnit som erstatning for skadestuerne er godt undervejs med den nye, kvalitetsorienterde organisering af akutmodtagelser i Køge, Holbæk, Kolding, Herning og Holstebro. 

Flere hospitaler kritiseres nu af Yngre Læger for at lade de unge, uerfarne læger i stikken ved ikke at indarbejde vagtskemaer på tværs af specialer for at sikre tilstedeværende bagvagter med større erfaring.

Det har Sundhedsstyrelsen ellers anbefalet i sin 2007-plan for et styrket akutberedskab.

»De sætter de yngste til at være ansat i FAME og alle speciallægerne til at være ansat på de ortopædkirurgiske, medicinske og anæstesiologiske afdelinger. Og de yngste i modtagelserne kan jo være alt fra de yngste, usikre nyuddannede til den ældste afdelings- eller speciallæge,« siger Lisbeth Lintz, formand i Yngre Læger.

Yngre Lægers formand, Lisbeth Lintz, er ude med riven efter især Køge og Holstebro Sygehus. Foto: Lægeforeningen

Kritikken falder især på Køge og Holstebro hvor implementeringen, ifølge formanden, er gået dårligt. Overlevering af patienter fra den yngre læge til speciallægerne på sengeafsnittene risikerer nemt at skabe forvirring – især på aften- og nattevagter, hvilket netop kalder på oprettelsen af fællesvagter med entydige visitationsveje.

Hun mener, afdelingerne bryder med hele idégrundlaget i FAME-modellen, der netop skal samle de erfarne speciallæger i tværfaglighed i akutmodtagelsen, frem for at lade FAME stå som en uintegreret ’skurvogn’ uden for hospitalerne.

Burde pille FAME-skilte ned
»Når man vælger at undvige ansættelse af andet end de yngste læger, så kan man undre sig over, hvorfor de overhovedet hænger et skilt op med ’FAME’ over indgangen. Hvor er fremskridtet i det og efterlevelsen af Sundhedsstyrelsens anbefalinger,« spørger Lisbeth Lintz.

Cheflæge Per Østergaard Jensen i Hospitalsenheden Vest, der omfatter Herning og Holstebro, er forundret over Yngre Lægers kritik.

Han mener, at der er indgået klare aftaler – også med Yngre Læger – om vejledning af basislægerne, på grund af mangel på akutmedicinere.

»De unge basislæger skal selvfølgelig have hjælp og supervision jf. deres uddannelsesaftaler og aftaler med os. Den får de af introlæger, mellemvagter og førstereservelæger med mindst en B-autorisation, som får et honorar for det arbejde. Og den supervision får de unge læger,« siger Per Østergaard Jensen.

Samtidig gør han opmærksom på at speciallæger står klar som bagvagt i næste led – blot uden tilstedeværelse. Han mener i det hele taget, at Lisbeth Lintz glemmer den naturlige implementeringsperiode for FAME på op imod et årti.

Ikke nok i hele kongeriget
»De folk, der skal stå i den tilstedeværelsesvagt er slet ikke til stede endnu. Så mange speciallæger er der slet ikke i hele kongeriget. De er slet ikke uddannet endnu. Derfor har vi faktisk indgået en aftale med Yngre Læger om, hvordan vi vil håndtere det,« siger Per Østergaard Jensen og inviterer Lisbeth Lintz til et besøg i det jyske.

At gå på kompromis med tilstedeværelsesvagternes betydning, mener Lisbeth Lintz dog stadig er helt ved siden af og antyder, at den dårlige integration af FAME vil koste andet end pressede basislæger.

»Der må ikke herske nogen tvivl om, hvilken læge, der skal komme. Det giver unødig ventetid for patienterne og kan selvfølgelig blive afgørende i modtagelsen af dårlige patienter,« siger hun.

Lisbeht Lintz beder alle afdelinger om som minimumn at inddrage de yngre læger yderligere i planlægningen allerede nu. Yngre Læger har desuden taget skriftlig kontakt til afdelingerne med kritikken.

Skriv kommentar