Blodfortyndende middel får nej til tilskud af frygt for forkert brug NOAK-midlet Xarelto får endnu engang nej til både generelt og klausuleret tilskud af Medicintilskudsnævnet, der frygter, at et ja ville få læger uden den fornødne kardiologiske specialistviden til at iværksætte behandling med det.  

Medicintilskudsnævnet siger nej til tilskud til behandling med NOAK-midlet Xarelto, selvom den er med i behandlingsvejledning for akut koronart syndrom. Af mødereferatet fra det seneste møde i Medicintilskudsnævnet fremgår det, at nævnet anbefaler Lægemiddelstyrelsen, at Xarelto 2,5 mg fortsat ikke bør have generelt tilskud eller generelt klausuleret tilskud.

Nævnet afviser tilskud med den begrundelse, at behandling med lægemidlet i forbindelse med dobbelt og trippelt antitrombotisk behandling kan udløse alvorlige blødninger og derfor altid bør iværksættes af en specialist i hjerte-kar-sygdomme. Da lægemidlet kan udskrives af alle læger, frygter nævnet, at et medicintilskud kunne tilskynde læger til at sætte patienter i behandling med det, selvom de ikke har den fornødne kardiologiske ekspertise til at kunne gøre det.

Nævnet vurderer, at der er ‘risiko for, at Xarelto 2,5 mg vil blive anvendt til patienter, hvor iværksættelse af behandlingen ikke er anbefalet af en specialist’ således, at behandlingen også ‘opstartes til patienter, der ikke bør have den.’ På den baggrund konkluderer nævnet, at det ikke har kunnet ‘identificere bestemte sygdomme eller persongrupper’, hvor behandling med Xarelto 2,5 mg vil opfylde kriterierne for tilskud.

Også afvist tidtigere

Det er ikke første gang. at Medicintilskudsnævnet vurderer, om ordination af Xarelto skal udløse et medicintilskud. Nævnet havde også NOAK-midlet på sin dagsorden i slutningen af maj, hvor nævnet også anbefalede Lægemiddelstyrelsen ikke at bevilge generelt eller generelt klausuleret tilskud til Xarelto 2,5 mg. Dengang besluttede nævnet at genoptage spørgsmålet om tilskud til Xarelto 2,5 mg, hvis det nu nedlagte råd RADS eller et videnskabeligt selskab i en behandlingsvejledning på et tidspunkt anbefalede at bruge Xarelto til forebyggelse af aterotrombotiske hændelser hos voksne patienter efter akut koronarsyndrom.

Det blev med det samme aktuelt, da Dansk Cardiologisk Selskab i selvsamme måned lagde sidste hånd på en behandlingsvejledning for akut koronart syndrom. Af den fremgår det, at Xarelto kan anvendes efter AMI i kombination med ASA alene eller med ASA plus clopidogrel til forebyggelse af aterotrombotiske hændelser, såfremt førstevalg (ASA plus ticagrelor/prasugrel) ikke kan bruges, eller ved fornyet AKS eller stentrombose på trods af ASA og ADP-receptorblokker.

Trods det faktum, at Xarelto nu optræder i en behandlingsvejledning, når Medicintilskudsnævnet altså frem til samme konklusion.

For patienter, hvor det invasive center eller en læge med kardiologisk ekspertise vurderer, at der er brug for yderligere antitrombotisk behandling, anbefaler nævnet, at lægen søger om enkelttilskud til Xarelto med minimum 12 måneders behandling.

Skriv kommentar