Henrik Ullum

Vi skal være klar til den digitale revolution Den digitale revolution inden for sundhed er reel. Vi skal gøre fremtidens læger klar til en situation, hvor meget kompleks klinisk information bearbejdes af algoritmer, skriver Henrik Ullum, formand for Lægevidenskabelige Selskaber.

Vi læger er blevet forsigtige med at anprise teknologiske gennembrud, fordi de ofte er blevet oversolgt i utide. Men den digitale revolution inden for sundhed, vi ser udfolde sig for øjeblikket, er reel. Den vil få store positive konsekvenser for patienterne, for lægerollen og for organiseringen af sundhedsvæsenet, og det kræver forandringer.

Vi oplever udviklingen af algoritmer i alle dele af medicin fra billedbehandling til genetiske data og komplekse kliniske data, hvor komplekse beslutninger i alle medicinens afkroge snart vil kunne understøttes af computerbaserede algoritmer. Det er støtteværktøjer til lægerne til hurtigt at finde den rette behandling til den rette patient. Et ønskescenarie for enhver sundhedsperson og for patienterne, som det hele drejer sig om.

Vi skal gøre fremtidens læger klar til en situation, hvor meget kompleks klinisk information bearbejdes af algoritmer.

Det kræver forandringer i arbejdsformer og udstyr i sundhedsvæsenet. Den udvikling er i gang på mange afdelinger. Det kræver i udpræget grad gennemgribende forandringer i sundhedsuddannelserne. Medicinstudiet og uddannelserne til speciallæge er præget af store mængder grundvidenskabelig- og klinisk paratviden. Vi skal gøre fremtidens læger klar til en situation, hvor meget kompleks klinisk information bearbejdes af algoritmer.

Lægernes opgave bliver at gøre denne viden menneskelig eller personlig, så der tages højde for den enkelte patients præferencer, og hvornår en patient ikke passer ind i algoritme mønstret. Vi arbejder i dag uddannelsesmæssigt med syv lægeroller. Måske har vi brug for at definere en ottende rolle som patienternes teknologiske guide. Det er komplekse ting, som skal forklares og skabes tryghed omkring, og det er sundhedspersonens opgave.

Til gengæld kan lægen lade maskinen klare mange af rutinerne og igen hæve blikket fra skærmen og genoptage samtalen med patienten. Vi har fat i en win-win, en fornyet menneskeliggørelse af behandlingsforløbet i sundhedsvæsenet.

Hvort står Danmark sundhedspolitisk med en ny regering? Få svaret på Dagens Medicins store konference ‘2 dage for sundheden’ den 9.-10. september. Læs mere her:

Læs også: Det samlede sundhedsvæsen skal løftes, hvis det skal kunne følge med

Kommentarer

 1. Hej Henrik- fint indlæg.
  Supplerende synes jeg, at det er vigtigt at algoritmer skal være åbent tilgængelige og behandles videnskabeligt på linie med andre medicinske teknologier. Det udfordres af flere producenters forsøg på lukkethed om hvad der sker inde i deres black box.
  Der synes at være problemer med reproducerheden af algoritmer (se nedenfor).
  Men så meget vigtigere at læger oplæres som patienternes teknologiske guide.

  1. Andersen T. Ny ballade om deep learning: Algoritmer dumper i efterprøvning [Internet]. Version2 2019 [henvist 4 august 2019].Tilgået fra: https://www.version2.dk/artikel/ny-ballade-deep-learning-algoritmer-dumper-efterproevning-1088601
  2. Dacrema MF, Cremonesi P, Jannach D. Are We Really Making Much Progress? A Worrying Analysis of Recent Neural Recommendation Approaches. arXiv:190706902 [cs] [Internet] 2019 [henvist 8 august 2019];Tilgået fra: http://arxiv.org/abs/1907.06902

  1. Nej sundhedsplatformen har desværre vist sig ikke at være specielt understøttende til udvikling af læring fra digitale data. Dels mangler vi data til kvalitetdatabaser dels er standardtekster meget lidt informative hvad enten det er mennesker eller computere der skal forstå dem.

Skriv kommentar