Vagtlæger udskriver antibiotika efter telefonkonsultation Patienter får ofte udskrevet antibiotika, selvom de kun har været i telefonisk kontakt med en vagtlæge. Det er dårligt lægearbejde, mener lægeforeningens næstformand.

Vagtlægerne i Region Hovedstaden sidste år 40.906 recepter på antibiotika alene på baggrund af telefonsamtaler. Det svarer til 30 procent af Lægevagtens samlede antal antibiotikarecepter, og det er alt for mange, mener Jørgen Rem, direktør for Lægevagten i Region Hovedstaden.

»Det her går imod vores regelsæt. Man udskriver ikke antibiotika i telefonen, medmindre der er tale om en sikker øjenbetændelse eller en sikker blærebetændelse. Det er stort set de eneste to tilstande, hvor vi kan acceptere at udskrive telefonrecepter«, siger han til Politiken.

Udviklingen medfører ifølge Jørgen Rem, at lægevagtudvalget i Region Hovedstaden er klar til at stramme reglerne.

Også i Region Midtjylland er vagtlægerne hurtige til at udskrive antibiotika. Her blev 42.362 recepter på antibiotika udskrevet over telefonen i 2011, svarende til 43 procent af det samlede antal recepter på antibiotika.

I Lægeforeningen er man forundret over vagtlægernes praksis:

»Det er ikke i orden telefonisk at ordinere den bredspektrede, kritiske type antibiotika. Det er simpelthen dårlig lægegerning,« siger foreningens næstformand, Yves Sales til Politiken.

Ifølge Politiken er salget af antibiotika til danskerne steget med omkring 39 procent i løbet af 10 år. mens der i 2000 blev solgt 13,6 døgndoser antibiotika for hver 1.000 personer, var tallet i 2010 steget til 18,9.

Det Nationale Antibiotikaråd arbejder på en vejledning til danske læger om brugen af særligt kritiske antibiotika.

»For der er et klart behov for flere retningslinjer på området«, siger overlæge Tove Rønne, Sundhedsstyrelsen.

Skriv kommentar