Underskriv ikke! Fritagelse for akkreditering: Hvorfor skal man underskrive et dokument, der dokumenterer, at man vil overholde overenskomstens ordlyd?

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement

Landssamarbejdsudvalget mellem regioner og PLO har tilsendt alle akkrediteringsfri læger en mail. Hvad handler nu det om? Jo, når man når en vis alder, kan man ansøge om fritagelse for akkreditering, hvis man går af inden for fem år. Det står sort på hvidt i overenskomstens paragraf 92 stk. 6, og alle ved, at overholder […]

Kommentarfunktionen er lukket