Udredningsretten halter i Hovedstaden

Udredningsretten halter i Hovedstaden Region Hovedstaden overskrider udredningsretten i mere end halvdelen af alle forløb inden for børne- og ungepsykiatri. Formanden for Psykiatriudvalget erkender, at tallene ikke er gode nok.

På landsplan blev udredningsretten for ni ud af ti patienter overholdt inden for børne- og ungepsykiatrien i sidste kvartal af 2017, men i Region Hovedstaden står det markant dårligere. Her var tallet kun 47 pct.

Det viser de nye monitoreringsdata fra Sundhedsdatastyrelsen.

Klik på kortet og se, hvordan det står til med udredningsretten i alle regioner.

Det betyder, at mere end hver andet udredningsforløb overskrider udredningsretten i Region Hovedstaden. I tredje kvartal sidste år, så det lige så skidt ud.

»Det er andet kvartal i træk, vi ser, at det kniber med at overholde udredningsretten i Region Hovedstaden, og i børne- og ungepsykiatrien er andelen næsten uændret. Jeg forventer, at regionen kommer i arbejdstøjet og får vendt den udvikling, for som det er nu svigter de de børn og unge, som har brug for at få en afklaring på, om de har en psykiatrisk diagnose og skal i behandling,« siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby til Region Hovedstaden i en pressemeddelelse.

Formanden for Psykiatriudvalget i Region Hovedstaden, Susanne Due Christensen, erkender, at tallene ikke er gode nok.

»Det er selvfølgelig slet ikke godt nok. Lige nu har vi et enormt pres på børne- og ungepsykiatrien, hvor vi oplever en enorm stigning af børn og unge, der har brug for specialiseret hjælp,« siger hun, men pointerer samtidig, at Region Hovedstaden har haft problemer med at indrapportere data på grund af Sundhedsplatformen.

Flere patienter og flere penge

Susanne Due Christensen peger på, at de har fået 13 pct. flere patienter i 2017 end året før, hvilket har været med til at presse dem. Derudover mener hun også, at en stram økonomi er en stor del af forklaringen på, hvorfor Region Hovedstaden klarer sig dårligt i statistikken.

»Vi kæmper så godt, vi kan med de midler, vi har lige nu. Vi har haft en stigning i antallet af henvisning, mens vi også har været udsat for nedskæringer. Det er begrænset, hvor meget man kan proppe ind i den samme ramme,« siger hun.

Ved sidste års budgetforhandlinger bevilgede Region Hovedstaden 6,6 mio. kr. ekstra til Børn- og ungepsykiatrien, og det, håber Susanne Due Christensen, vil være med til at vende tallene i en mere positiv retning.

»Vi håber, at de ekstra midler vil kunne give patienterne et hurtigere udredningsforløb, som de selvfølgelig har ret til. Jeg forestiller mig, at det vil betyde, at vi kommer til at have flere ansatte, der kan klare nogle af de opgaver, hvor vi er presset, som bl.a. på udredningsforløbene,« siger hun.

Urealistisk udredningstid

Ifølge Susanne Due Christensen er det ikke altid realistisk at tale om en udredningstid på 30 dage på børn- og ungeområdet.

»Man kan ikke sammenligne voksenpsykiatrien med børn- og ungepsykiatrien, fordi det er et meget større netværk, der skal samles, når de unge skal udredes. Her skal vi bl.a. have fat i skoler, børnehaver, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, børnepsykologer, forældrene og mange andre. Det alene kan gøre, at det hurtigt tager mere end 30 dage,« siger hun.

Ifølge hende vil det give mere mening med en større tidsramme, da det også vil kunne sikre en højere kvalitet i udredningen.

«Udredningsretten er besværliggjort af, at det skal være inden for 30 dage, fordi der er så mange ting, der skal koordineres. Derfor ville det også være fint, hvis der i stedet var en margin på to måneder, fordi det nok ville gøre det nemmere for alle parter. Men jeg mener stadig, at vi skal udrede dem så hurtigt som muligt, men vi skal også gøre det med kvalitet,« siger hun.

Somatikken halter også i Hovedstaden

I Region Hovedstaden står det også markant dårligere til i somatikken end i resten af landet. På landsplan blev 78 pct. udredt til tiden i fjerde kvartal sidste år, mens det i Hovedstaden var 61 pct.

Formanden for Sundhedsudvalget i Hovedstaden Christoffer Buster Reinhardt erkender, at de halter bagefter.

»Vi har ikke været gode nok, det må vi erkende. Politisk kan vi ikke acceptere, at folk ikke bliver udredt til tiden, som de er blevet lovet. Det er helt uacceptabelt,« siger han.

Det går dog lidt bedre i Hovedstaden i somatikken end kvartalet inden, hvor kun hver anden blev udredt.

I november besluttede Region Hovedstaden at nedsætte fem garantiklinikker, som skal udrede 8.900 flere patienter inden for neurologi, ortopædkirurgi, hjertekirurgi, øre-næse-halssygdomme og radiologi. De kommer op at køre i løbet af foråret.

Det håber Christoffer Buster Reinhardt vil afhjælpe problemet og få flere patienter udredt inden for de 30 dage, som de har ret til.

»Vi har nedsat garantiklinikkerne, så vi kan få alle udredt til tiden, fordi vi skal leve op til borgernes berettigede forventning om det. Derfor håber vi, at tallene kan blive endnu bedre, end de er blevet det sidste kvartal,« siger han.

Skriv kommentar