Tvang stiger voldsomt efter fald i medicinbrug

Tvang stiger voldsomt efter fald i medicinbrug Et fald i medicinforbruget til akutte psykiatriske patienter har givet en markant stigning af bæltefikseringer på Regions Hovedstadens største akutafdeling. Lægerne er handlingslammede, siger akutchefen

I ly af debatten om overmedicinering af psykiatriske patienter i Region Hovedstaden og især Psykiatrisk Center Glostrup er andelen af bæltefikseringer på regionens andet akut-afsnit pludselig mangedoblet.

For mens akutafsnittet på Psykiatrisk Center Glostrup de seneste syv måneder har haft et nogenlunde stabilt antal bæltefikseringer, ser der helt anderledes ud på regionens andet og største akutafsnit på Psykiatrisk Center København.

Mens antallet af sengedage i årets første syv måneder er faldet fra 525 til 371, er antallet af bæltefikseringer steget fra 5 til 21, viser tal fra Psykiatriens ledelsesinformationssystem, PLIS. Derfor er andelen af tvangstilfælde per 100 sengedage steget fra ca. 1 til ca. 6 i København, hvilket er et dobbelt så højt brug af tvang som i Glostrup. 

Lars Martin Nielsen, klinikchef på akutafdelingen på Psykiatrisk Center København, mener, at stigningen skyldes, at afdelingen i foråret blev udvidet med 20 intensive sengepladser. Men han har ingen forklaring på, at de ekstra sengepladser så ikke har givet sig udslag i flere sengedage, men derimod færre.

»Stigningen kan være en tilfældighed,« siger Lars Martin Nielsen.

Fald i medicinbrug
Samtidig med stigningen i bæltefikseringer viser en ny undersøgelse fra Region Hovedstaden, at forbruget af det antipsykotiske middel olanzapin på over den vejledende grænse på 40 mg på netop Psykiatrisk Center København er faldet i 2012 fra 284 tilfælde om måneden til blot 41 tilfælde i juli. 

Og der kan godt være en direkte sammenhæng mellem det mindre forbrug af medicin og den større brug af tvang, siger Lars Martin Nielsen.

»Vi har ryddet op og dermed gået kraftigt ned i forbruget af olanzapin. Men selvfølgelig har det aktuelle fokus på brugen af medicin handlingslammet lægerne, fordi de er bekymrede for, om de også kan bruge medicin i behandlingen af akutte psykiatriske patienter,« siger klinikchefen.

Han forventer, at forbruget af olanzapin fortsat vil falde, men er derimod usikker på udviklingen i brugen af tvang.

»Vi står ofte med patienter, der foretrækker medicin frem for bæltefikseringer i tvangssituationer, og med dette fokus på mindre medicin bliver det svært at imødekomme patienternes ønske. Vores mål er altid at nedbringe brugen af tvang, men hvis lægerne bliver i tvivl om doseringen, så vil det påvirke antallet af tvangsudøvelser i den forkerte retning. Dette fokus har gjort, at lægerne er blevet tilbageholdende med at være proaktive og hurtige med medicin i akutte situationer,« siger Lars Martin Nielsen.

På Psykiatrisk Center København arbejder Jeanett Bauer, der samtidig er formand for Dansk Psykiatrisk Selskab. Hun vil ikke udtale sig om de konkrete tal, men vil gerne forholde sig til den generelle udvikling.

»Den øgede bevågenhed på medicin har medført nye instrukser i Region Hovedstaden med ændrede grænser for doseringer og krav om, at højere doser skal godkendes af klinikchefen. Man kan godt frygte, at det kan føre til, at en meget urolig tilstand hos en patient ikke behandles tilstrækkeligt, og at det derfor kan ende med bæltefiksering,« siger Jeanett Bauer.

»De seneste års udvikling inden for tvang viser færre bæltefikseringer og mere beroligende medicin, og den udvikling er god, fordi vi for alt i verden skal undgå bæltefikseringer. Men lige nu er der en risiko for, at vi er på vej i den forkerte retning,« siger formanden for Dansk Psykiatrisk Selskab.  

Tiltrængt fokus
Men Region Hovedstadens store fokus på medicin og ønske om at lægge låg på forbruget er fuldt berettiget, siger Arly Eskildsen (SF), formanden for regionens psykiatriudvalg. 

Han peger direkte på de psykiatere, der har stået i spidsen for det høje medicin-forbrug, som de skyldige.

»Tallene overrasker mig ikke, for hvis man bremser op, er der en risiko for at havne i den modsatte grøft. Men den udvikling skyldes entydigt de psykiatere, der har stået i spidsen for den overmedicinering, som har fundet sted på flere centre i regionen. Derfor er det velbegrundet, at vi har et så stramt fokus på overmedicinering,« siger Arly Eskildsen.

Han understreger, at en ekspertgruppe, der skal tage stilling til medicindoserne, er et af de tiltag, regionen har taget for at finde den rigtige balance mellem medicin og tvang.

»Vi skal væk fra den aggressive medicinering, som Glostrup har stået i spidsen for, og vi skal ikke bedøve og passivisere patienterne, men sammen med patienterne finde  den rigtige balance i behandlingen. Det skal ikke give mere tvang, men patienterne er blevet udsat for en unødig risiko under denne bølge af overmedicinering, og det skal vi væk fra,« siger Arly Eskildsen.

Skriv kommentar