Sygeplejersker lærer alternativ behandling

For første gang får sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personale fra det offentlige sundhedsvæsen mulighed for at komme på efteruddannelse for at lære mere om alternativ behandling. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB), som er en institution under Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Efteruddannelsen er blevet til i et samarbejde mellem JCVU Sygeplejerskehøjskolen og ViFAB i Århus.

På kurset skal deltagerne bl.a. lære om alternative behandlingsformer og naturmedicin og om, hvordan man finder forskningslitteratur. Kurset giver også et indblik i filosofien bag de alternative behandlinsmetoder og lovgivningen på området. Derimod er formålet ikke at uddanne deltagerne til selv at praktisere alternativ behandling på patienterne.

Kurset begynder til foråret.

Nicolai Döllner

Skriv kommentar