Sygeplejeforsker til Syddansk Universitet

Sygeplejeforsker til Syddansk Universitet Cand. cur., ph.d. Lise Hounsgaard er ansat som lektor ved Enheden for Sygeplejeforskning, Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement

Lise Hounsgaards forskningsområde er livet som kronisk syg. Hun arbejder aktuelt med forskningsprojekter inden for uformel omsorg og livskvalitet i hverdagen med en kronisk syg partner. Hun vejleder desuden ph.d.-studerende på projekter vedrørende telemedicin, klinisk beslutningstagning, kræft og psykiatrisk sygepleje. Af tidligere forskningsprojekter kan nævnes en undersøgelse af kvinders oplevelse af potentiel (kræft)sygdom efter screeningsdeltagelse. […]