Sundhedsplatformen: IT-udgifter spiser mest af Region Hovedstadens budget  Region Hovedstaden bruger 2,7 pct. af sine driftsudgifter på IT og dermed mest af alle regioner - bl.a. på grund af Sundhedsplatformen, viser ny analyse. Hvis IT-udgifterne var på samme niveau som i resten af landet, ville regionen have sparet knap en halv milliard, siger professor.

Mens Region Hovedstaden i 2018 brugte 2,7 pct. af driftsudgifterne på it-drift brugte de øvrige regioner et sted mellem 1,7 til 2,0 pct. af hver deres totale driftsudgifter. Det viser analyse og sammenligning af regionernes it-driftsudgifter, som konsulenthusene Struensee of co. og Deloitte har udarbejdet for Sundheds- og Ældreministeriet, Finansministeriet og Danske Regioner. Forskellen mellem Region Hovedstaden og de øvrige regioner skyldes ifølge rapporten primært en høj udgift til applikationsdrift og -vedligeholdelse, som er næsten dobbelt så høj som i … Læs resten af Sundhedsplatformen: IT-udgifter spiser mest af Region Hovedstadens budget