Sundhedsplatformen gør viden om fødsler usikker Den nye årsrapport på fødselsområdet afslører problemer med viden om fødsler. Sundhedsplatformen er synderen.

For at sikre den bedste behandling er det vigtigt, at fødeafdelingerne kan følge med i, hvordan det går med fødslerne på landets hospitaler. Men årsrapporten for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler, som er offentliggjort i dag, viser, at data ikke er valide. Det skyldes problemer med Sundhedsplatformen, som i perioden for den nye årsrapport – september 2016 til september 2017 – blev implementeret på de fem fødeafdelinger i Region Hovedataden.

»Vi må konstatere, at en stor del af fødslerne fra disse afdelinger ikke er registreret i LPR (Landspatientregisteret), og at resultaterne for nogle af indikatorerne afviger væsentligt fra de forrige år. Det indebærer, at resultaterne for disse afdelinger ikke er et validt udtryk for afdelingernes kvalitet, ligesom det har indflydelse på indikatoropfyldelsen på landsplan,« står der i årsrapporten.

På grund af de tekniske vanskeligheder bliver det svært at bruge statistikken i den nyeste årsrapport til noget meningsfuldt, vurderer overlæge Charlotte Andersson, som også er formand for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler.

»Når en stor del af fødslerne ikke er med i resultaterne i årsrapporten, så bliver man nødt til at sige, at vi kan faktisk ikke bruge de her tal, fordi de ikke har hold i virkeligheden,« siger hun til dr.dk

Det bekymrer Charlotte Andersson, da det er vigtigt for fødeafdelingerne for eksempel af følge med i, hvor mange komplikationer, der opstår ved fødslerne. Hun håber der bliver rettet op på data, så der også fremadrettet er mulighed for at lave god forskning.

Hospitalerne mister penge fra regionerne, når data ikke bliver indberettet til Landspatientregisteret. Flere fødeafdelinger i Region Hovedstaden har i de seneste måneder da også arbejdet med at rette op på problemerne.

I en mail til DR beklager Region Hovedstaden de store problemer, man har oplevet med registrering i forbindelse med Sundhedsplatformen.

Skriv kommentar