Styrelse og regioner vil sikre mere brugbare indberetninger af utilsigtede hændelser
»Når man ser på danske sundhedspersoners opbakning til rapporteringsordningen og antallet af rapporter, er der ikke mange lande i verden, der kan følge med. Vi har fået etableret en god patientsikkerhedskultur. Men vi ser nu et behov for at revitalisere og fremtidssikre rapporteringsordningen,« siger Lena Graversen, Styrelsen for Patientsikkerhed.

Styrelse og regioner vil sikre mere brugbare indberetninger af utilsigtede hændelser En række pilotprojekter skal i begyndelsen af 2018 afklare, hvordan UTH-rapporteringen kan understøtte det lokale patientsikkerhedsarbejde bedst muligt.

Når læger og andre sundhedspersoner rapporterer utilsigtede hændelser (UTH), skal indrapporteringerne styrke patientsikkerheden i sundhedssektoren bedst muligt. Derfor indgår landets fem regioner i et samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed til næste år for at afklare ordningens rolle i patientsikkerhedsarbejdet. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed. »Det har været afgørende i opbygningen af […]

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement