Stigende forekomst af kræft

Cancerregisteret registerede i 2002 32.825 nye kræfttilfælde i Danmark. Heraf 15.649 hos mænd og 17.176 hos kvinder. Det svarer til 593 tilfælde pr. 100.000 mænd og 636 pr. 100.000 kvinde. Set over en årrække er antal af nye kræfttilfælde for både mænd og kvinder stigende frem til 2002. Tendensen for de enkelte sygdomme er imidlertid varierende, fremgår det af en pressemeddelelse fra Sundhedsstyrelsen.

 

For kvinder ses en  fortsat stigende tendens i antal tilfælde af brystkræft. Tendensen hos mænd for lungekræft og blodkræft er stagnerende.

 

De mest hyppige kræfttilfælde udgøres i 2002 stort set af de samme kræftformer som foregående år.

Nicolai Döllner

Skriv kommentar