Steno

Rikke Selzer Terkildsen, koordinerende sygeplejerske, og overlæge og klinikchef på Steno Patient Center, Martin Ridderstråle, i samtale med en patient. Patienterne har altid indflydelse på deres behandling og er med til at formulere egne mål.

Skriv kommentar