Skizofrene med blodprop i hjertet får mindre behandling Skizofrene patienter med blodprop i hjertet får mindre behandling end deres ikke-skizofrene medpatienter, viser nyt dansk studie. Det er dog svært at sige hvorfor.

Blodprop-patienter, der også har skizofreni, får mindre behandling end blodprop-patienter, der ikke har skizofreni. Det fremgår af resultaterne af et nyt studie fra Aalborg Universitetshospital.

»Samlet set viste min undersøgelse, at skizofrene patienter fik tilbudt og selv accepterede mindre undersøgelse og behandling end psykisk raske patienter,« siger Rubina Attar, medicin- og ph.d.-studerende ved Kardiologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital, der står bag studiet, i en nyhed på hospitalets hjemmeside.

Rubina Attar har gennemgået journalerne fra 47 personer med skizofreni og en blodprop i hjertet. Desuden har hun arbejdet med en kontrolgruppe på 94 patienter, der også havde en blodprop i hjertet, men ikke skizofreni.

»Jeg ville finde ud af, om patienter med skizofreni får de samme tilbud fra lægen om undersøgelse og behandling som psykisk raske – og om de tager imod tilbuddene,« forklarer Rubina Attar.

Rubina Attar ledte efter fire forskellige ting i journalerne: Bliver patienten tilbudt undersøgelse? Tager patienten imod tilbuddet om undersøgelse? Bliver patienten tilbudt behandling? Tager patienten imod tilbud om behandling? Men konklusionen bygger på en samlet vurdering af de fire faktorer.

»(…) studiet inkluderer ikke nok patienter til at kunne sige noget statistisk signifikant i analysen af hvert af de fire trin – dvs. hvorvidt patienterne får eller ikke får tilbudt undersøgelse og behandling, eller om patienterne accepterer undersøgelse og behandling. Derfor kan man ikke med sikkerhed udpege præcis hvor i processen, det går skævt,« tilføjer hun.

Svært at forklare

Forskellene mellem den behandling, de skizofrene og ikke-skizofrene patienter modtager, kan ifølge Rubina Attar både skyldes lægelig forudindtagethed og stigmatisering og skizofrene patienters modvillighed mod behandling.

»Nogle skizofrene patienter kan have en modvilje mod at samarbejde, fordi de måske ikke stoler på lægen. De kan også have manglende indsigt i sin egen sygdom og forståelse for vigtigheden af at blive undersøgt og behandlet, og de kan have sværere ved at beskrive eventuelle symptomer for deres læge,« siger Rubina Attar.

Hendes studie er en del af samarbejdet CardioSchizoStudyGroup, der er etableret mellem Kardiologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital og Psykiatrien i Region Nordjylland, og som skal kortlægge sundhedstilstanden blandt skizofrene patienter og iværksætte initiativer, der kan bedre den.

PLoS ONE 2017: Treatment following myocardial infarction in patients with schizophrenia

Skriv kommentar