Sjælland flytter akutte patienter fra Rigshospitalet til OUH Akutte patienter fra Slagelse Sygehus skal fremover sendes over Storebælt til Odense Universitetshospital.

Lægerne på akutmodtagelsen på Slagelse Sygehus skal fremover lære nye rutiner: Når patienterne har brug for behandling på et højere specialiseret niveau, skal de ikke længere sendes østpå til Rigshospitalet, men vestpå til Odense Universitetshospital (OUH). 

Det er konsekvensen af indførelsen af sidste del af den to år gamle samarbejdsaftale mellem Region Sjælland og Region Syddanmark, som trådte i kraft 1. september. 

Køretiden er den afgørende faktor for, om akutte patienter fra Region Sjælland skal visiteres videre til OUH eller Rigshospitalet, og derfor vil det i praksis næsten udelukkende være patienter fra Slagelse Sygehus, der sendes videre til OUH. Patienter fra de øvrige akutmodtagelser i regionen vil fortsat have kortere køretid til Rigshospitalet. 

Akutte patienter, der transporteres med helikopter, er ikke en del af aftalen mellem de to regioner, fordi OUH’s landingsplads er placeret så langt fra hospitalet, at det reelt ikke vil give kortere transporttid for patienterne. 

Et løft for patienterne

Koncerndirektør i Region Sjælland, Lars Onsberg Henriksen, forventer, at aftalen vil blive et løft for regionens akutte patienter:

»Det, der gavner patienterne mest, er det, vi gør. Er det hurtigst at sende de akutte patienter til OUH, så er det det, vi gør,« siger Lars Onsberg Henriksen.

 Da den oprindelige samarbejdsaftale mellem Region Sjælland og Region Syddanmark blev indgået i 2010, vurderede Region Sjælland, at ca. 120 akutte patienter årligt skulle omdirigeres fra Rigshospitalet til OUH. Dette tal omfatter dog også akutte karkirurgiske patienter, der allerede fra begyndelsen af 2011 er blevet sendt til OUH. 

I 2010 var regionens lægehelikopter heller ikke fuldt operationel. Uden at kunne sætte præcise tal på vurderer Lars Onsberg Henriksen derfor, at antallet af akutte patienter, der fremover årligt sendes fra Slagelse til Odense, vil være en del lavere end 120. 

Skriv kommentar