SigurdBroesby-Olsen

Hele 4 ud af 100 anafylaksipatienter på akutmodtagelsen havde systemisk matocytose, viste en undersøgelse, som Sigurd Broesby-Olsen foretog. Derfor bør alle disse patienter testes, mener han

Skriv kommentar