Ribe Amt samler sygehuse i fælles enhed Struktur for Sydvestjysk Sygehus er klar

Amtsrådet i Ribe Amt har godkendt, at amtets tre sygehuse organisatorisk slås sammen som Sydvestjysk Sygehus.

Dette betyder, at sygehusene i Esbjerg, Grindsted og Brørup fremover drives med én fælles ledelse og som én samlet virksomhed. Direktionen for det nye sygehus vil blive udvidet fra to til tre medlemmer således, at den eksisterende sygehusdirektion ? bestående af en sygehusdirektør og en sygeplejedirektør – suppleres med en økonomidirektør.

Sydvestjysk Sygehus vil samle alle relevante plejefunktioner, alle relevante lægelige specialer og alle øvrige relevante kliniske funktionsområder inden for fem områder:

1. Et medicinsk område

2. Et hovedorto område

3. Et kirurgisk område

4. Et klinisk diagnostisk område

5. Et akutområde

Områderne vil hver for sig blive ledet af en områdechef, som refererer til sygehusdirektionen.

Steffen Bang Nielsen

Skriv kommentar