Regioner vil sende dyre lægemidler mod modermærkekræft i udbud Så snart et nyt RADS-fagudvalg for malignt melanom er færdige med en vejledning på området, forventer vi et udbud, lyder vurderingen fra Amgros.

Lægemidlet Keytruda (pembrolizumab) fra medicinalvirksomheden MSD har, som det tredje lægemiddel i rækken af PD-1 hæmmere til behandling af fremskreden melanom, inden for en kort tidsperiode opnået godkendelse i Danmark.  Introduktionen af de nye lægemidler på markedet fik i juni i år Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) til at beslutte at nedsætte et nyt fagudvalg for malignt melanom, fremgår det af et referat fra rådets seneste møde 3. juni i år. Så snart det nye RADS-fagudvalg er færdige med...