Psykiatere: Region Midtjylland afsætter alt for lidt på budgettet til psykiatrien Listen over tiltag, der skal løftes i Region Midtjyllands psykiatri, kan på ingen måde indfries for de 10 mio. kr. i ekstra fast rammebevilling, som regionsrådet har givet, vurderer psykiatere.  

Et meget tyndt lag smør til et stort stykke brød.

Sådan omtaler flere psykiatere de 10 mio. kr. som regionsrådet i Region Midtjylland har besluttet at give psykiatrien i næste års budgetforlig. De 10 mio. kr skal bl.a. gå til at opbygge psykiatrihuse i Holstebro og Aarhus og til at etablere 32 ‘særlige sengepladser’ til patienter med svære psykiske lidelse samt til at aflaste presset på sengeafdelingerne og de sikkerhedsproblemer, der opstår som følge af dette pres.

»Det lyder som et meget meget tyndt lag smør, der bliver fordelt over brødet,« siger Mikkel Rasmussen, der som overlæge på akutafsnittet ved Psykiatrisk Sygehus Risskov tidligere har været med til at beskrive hverdagen på hospitalet med hyppige overfald og stofmisbrug blandt patienter i en reportage på Dagens Medicin.

Han finder problemerne så store, at han stiller op til regionsrådsvalget som én af ti sidestillede kandidater på Psykiatri-listen.

»De ekstra midler kommer formentlig igen til at gå mest til kolde sten end varme behandlende hænder er min bekymring,« siger han og uddyber, at nogen af pengene blot er en omrokering.

»De 32 senge til patienter med svære psykiske lidelser, som pengene også skal gå til at etablere i Region Midtjylland, er bare en omrokering inden for eksisterende rammer i kølvandet af nedlukkede bosteder samt en voksende retspsykiatrisk population,« siger Mikkel Rasmussen, der synes, at der i stedet burde være fokus på flere hænder i den eksisterende psykiatri, således at behandlingen og trygheden sikres.

»Vores psykiatri er ikke på samme niveau«

Peter Møller Andersen, der er overlæge på et lukket psykoseafsnit på samme hospital, er heller ikke tilfreds med den ekstra rammebevilling.

»Nej, bestemt ikke. Men det er bedre end ingenting,« siger Peter Møller Andersen og nævner, at bevillingen er en dråbe i havet sammenlignet med, at sparerunden tilbage i 2016 fjernede 50 mio. fra psykiatrien i Region Midtjylland til dækning af somatikkens øgede medicinudgifter.

I andre regioner f.eks Syddanmark friholdt man psykiatrien fra samme proces.

»Vores psykiatri er ikke på samme niveau som de øvrige regioner, og det skal vi som minimum øges til,« siger han og gør opmærksom på, at formand for Danske Regioner Bent Hansen og det nuværende regionsråd har afvist at tilbageføre midler til psykiatrien.

»Bent Hansen havde håbet at kunne få midlerne via finanslovsforhandlingerne i finansministeriet i forsommeren, så alle regioner var blevet løftede, men der fik vi næsten intet. Og selv hvis vi havde fået tilført de samme midler pr. borger i alle fem regioner, ville der fortsat have været forskel på vores region og de andre,« siger Peter Møller Andersen.

»Det er bekymrende at se den lange liste over alt det, pengene skal bruges til, hvoraf nedbringe pres på sengeafsnit og bedre sikkerheden kun er den ene pind. Alle områder er gode og relevante, men det er ikke meget, der bliver tilbage til at øge sikkerheden,« siger han.

Skriv kommentar