Praktiserende læger får mere fleksible muligheder for at indlægge patienter
Formålet med en subakut ambulant tid er, at patienten bliver udredt lige så hurtigt, som hvis han var blevet indlagt. Patienten ligger bare ikke på hospitalet, hvor mange alligevel ikke har godt af at ligge,« siger Steen Werner Hansen, vicedirektør på Herlev og Gentofte Hospital.

Praktiserende læger får mere fleksible muligheder for at indlægge patienter Herlev og Gentofte Hospital åbner for, at praktiserende læger kan henvise patienter til subakutte tider inden for syv specialer.

Når den praktiserende læge skal tage stilling til, hvorvidt en patient skal indlægges akut eller indstilles til et ambulant forløb med ventetid, opstår der nu i bredere udstrækning et tredje alternativ i hovedstadsområdet.

Herlev og Gentofte Hospital har åbnet 14 daglige subakutte tider fordelt på syv specialer. Det fortæller Vicedirektør på Herlev og Gentofte Hospital, Steen Werner Hansen.

»En subakut tid er en tid i et ambulatorium, som man får samme dag eller dagen efter, man har fået en henvisning fra sin praktiserende læge. Vi ser, at en del patienter kommer til indlæggelse, fordi den praktiserende læge bedømmer, at der er behov for en udredning, men i mange tilfælde er patienterne faktisk ikke så syge, at den udredning ikke kunne foregå ambulant,« siger Steen Werner Hansen.

Problemet er imidlertid ofte, at hvis den praktiserende læge henviser til et ambulant forløb, er det ofte forbundet med ventetid, hvilket kan være udslagsgivende for henvisningsmønsteret.

»Det prøver vi nu at lave om på. Så får du en subakut ambulant tid er formålet at blive udredt lige så hurtigt, som hvis du var blevet indlagt. Patienten ligger bare ikke på hospitalet, hvor mange alligevel ikke har godt af at ligge,« siger Steen Werner Hansen.

Han fortæller, at ordningen indføres nu, da hospitalet ønsker nogle mere hensigtsmæssige arbejdsgange inden den nye akutmodtagelse om kort tid tages i brug.

Lettere for praksislæger

Subakutte tider er ikke et helt nyt fænomen og bruges blandt andet i Silkeborg, hvor Herlev og Gentofte Hospital blandt andet har hentet inspiration.

På Herlev og Gentofte Hospital har man også tidligere forsøgt sig med subakutte tider, dog i langt mindre udstrækning, men tiderne blev ikke brugt. Der skal der nu laves om på, og en af nøglerne bliver at fjerne så mange barrierer som muligt for praksislægerne.

»Hvis du som praktiserende læge skal ringe ind og bede om en subakut tid og du bliver placeret i en telefonkø, mens du har venteværelset fyldt op med patienter, så er det måske ikke den oplagte mulighed at vælge. Så er det lettere at sige til vores centrale visitation, at jeg vil gerne indlægge patienten,« siger Steen Werner Hansen.

»Nu kan den praktiserende læge ringe ind til vores visitation, som eksempelvis tilbyder patienten en tid i morgen tidlig. Er det godt nok for den praktiserende læge, behøver vedkommende ikke foretage sig meget mere. Så klarer vi resten derfra.«

En klinisk god idé

En af de læger som skal omsætte idé til praksis er Finn Rønholt, ledende overlæge på medicinsk afdeling, Herlev Hospital.

Han kalder det nye tiltag for en »klinisk ualmindelig god idé«.

»Først og fremmest fordi det er mere patientvenligt. Kan du komme i dagstid, hvor der foreligger en plan. Hvor en praksislæge sammen med hospitalsvæsenet har aftalt, hvordan patienten skal udredes, så får man en mere målrettet udredning og patienten bliver informeret på en langt bedre måde, end tilfældet er ved en sen aftensindlæggelse,« siger Finn Rønholt og fortæller, at der trækkes på erfaringer inden for udredningen på kræftområdet.

»Vi bruger de tanker vi har haft i vores diagnostiske enhed, hvor man i dag bliver henvist for en sygdom, som kunne være kræft, og hvor patienterne bliver udredt inden for et til to døgn. Det prøver vi at lægge ned over denne patientgruppe, så man også her oplever en hurtig udredning på få døgn,« siger han.

Udfordringen bliver imidlertid at få kapaciteten til at stå mål med behovet.

»I de subakutte ambulatorier skal vi kunne modtage patienterne, når de er der. Så i de kommende måneder skal vi arbejde med at få stillet et apparat op, der kan stå mål med efterspørgslen,« siger Finn Rønholt og understreger, at han som læge gerne ser ordningen udvidet endnu mere.

»Det skal ikke være nogen hemmelighed, at min helt store drøm er, at vi har et subakut ambulatorium, som ligger ved siden af akutmodtagelsen. Og kan du – populært sagt – stå på benene, kan du som patient gå ned i det subakutte ambulatorium.«

Det bedste fra to systemer

Praktiserende læge Bjørn Perrild har som praksiskoordinator stået for den faglige sparring fra almen praksis. Også han glæder sig over de nye subakutte tider.

»Jeg synes, det er et godt tilbud til patienterne. Før regionerne kom til, havde vi på Gentofte Hospital subakutte tider, som vi syntes var et godt alternativ til akutte indlæggelser, fordi patienterne slap for de kaotiske akutmodtagelser,« siger Bjørn Perrild.

Han fortæller, at 12 pct. af de akutte indlæggelser dengang kunne transformeres til subakutte tider.

»Så kom de fire centralvisitationer i Hovedstadens efter regionsdannelserne til. Og det var en fantastisk nyskabelse. I stedet for en masse numre, fik vi nu ét telefonnummer og ét lokationsnummer, hvilket var en kæmpe hjælp som praktiserende læge. Så nu får vi kombineret gode erfaringer fra det nuværende og tidligere system. Det glæder jeg mig til,« siger Bjørn Perrild.

Skriv kommentar