Praksislæger mangler økonomisk incitament for at tage flere diabetespatienter
Den faste årlige ydelse for diabetespatienter giver en reel risiko for at den service, som disse patienten ville kunne opleve, forringes, eller at disse patienter i højere grad henvises til andre instanser, mener Peter Ahnfeldt-Mollerup, der er praktiserende læge i Vejle.

Praksislæger mangler økonomisk incitament for at tage flere diabetespatienter Ny overenskomst har ingen honorar pr. konsultation for de diabetespatienter, almen praksis overtager fra hospitalerne. Det giver ringe incitament for at tilse disse patienter tilstrækkelig tit, siger praksislæge.

Peder Ahnfeldt-Mollerup, der er praktiserende læge i Vejle, frygter at overenskomstaftalen mellem PLO og Danske Regioner, der dikterer, at en stor del af hospitalernes diabetespatienter skal flyttes til almen praksis, giver praksislægerne et for ringe incitament til at følge de tilkomne diabetespatienter tilstrækkelig tæt. Frygten springer ud af, at praksislægerne i stedet for at få […]

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement