Portører er utrygge ved at være ?uropatrulje? Rigshospitalet vil skabe klare retningslinjer for, hvordan portører skal håndtere urolige og voldelige personer

Portørerne på Rigshospitalet er så usikre på deres rolle som ?uro-patrulje?, at en intern arbejdsgruppe er blevet nedsat til at se på problemet. Dermed imødekommer ledelsen et ønske fra portørerne selv, som føler sig usikre på, hvordan de skal løse situationer, hvor patienter, pårørende eller andre er urolige.

Arbejdsgruppen skal formulere klare retningslinjer for, i hvilke situationer portørerne kan tilkaldes, og se på, om der er behov for en særlig uddannelse, der kan klæde portørerne på til at håndtere urolige eller voldelige personer. På Rigshospitalet bruges betegnelsen uro om situationer, hvor plejepersonalet føler sig nødsaget til at tilkalde hjælp hos portørerne, fordi f.eks. en pårørende er for højtråbende eller direkte aggressiv.

Mere uddannelse

»Vi er ikke særligt glade for at blive kaldt ud til uro og føler os generelt utrygge ved situationen. Desuden kender vi ikke juraen, hvis vi f.eks. tager for hårdt fat i en person og måske risikerer at miste vores job,« siger Claus Høegh Poulsen, som er tillidsmand for portørerne på Rigshospitalet.

I juni blev portørerne tilbudt et tretimers kursus, hvor de bl.a. blev informeret om, hvad deres rolle i forbindelse med uro er, og i hvilke situationer de kunne blive holdt personligt ansvarlige for at tage for hårdt fat i en person eller ødelægge en persons ejendele. Arbejdsgruppen skal nu arbejde videre ud fra de tilbagemeldinger, som portørerne kom med på mødet, og beslutte, om der er brug for mere uddannelse af portørerne.

Indtil videre har portørerne på Rigshospitalet ikke oplevet alvorlige episoder, hvor de er blevet angrebet fysisk. Ifølge Helle Pedersen, som er juridisk specialkonsulent i personaleafdelingen og medlem af arbejdsgruppen, er det dog vigtigt at finde ud af, hvordan man kan skabe større sikkerhed hos de ansatte.

»Vi har procedurer for akutte opkald om uro på hospitalet, men ved at sætte fokus på problemet imødekommer vi portørernes usikkerhed og kan skabe mere tryghed på de enkelte afdelinger,« siger Helle Pedersen.

Vagter om natten

I praksis er det en del af portørernes arbejde at assistere i situationer, hvor plejepersonalet ringer på det interne alarmnummer for at få hjælp til at dæmpe urolige personer. Dog kun om dagen, da Rigshospitalet har ansat vagter om natten. På den måde er plejepersonalet sikre på, at de kan få hjælp i akutte tilfælde, indtil politiet rykker ud.

Jonas Gamrath Rasmussen

Skriv kommentar