Blev politikerne vildledt af embedsmændene?

Blev politikerne vildledt af embedsmændene? Åbent brev til regionsrådsformand Bent Hansen: Har du nogensinde overvejet, om det var en klog disposition at nedlægge fertilitetsklinikken på Aarhus Universitetshospital?

Kære Bent Hansen,

Det må være med vemod at skulle sige farvel til posten som regionsrådsformand inden så længe efter så mange år på posten.

Når man går af, skal der vel gøres et regnskab.

Jeg tænker på, om du nogensinde har overvejet, om det var en klog disposition at nedlægge Fertilitetsklinikken på Aarhus Universitetshospital.

Jeg tænker stadig på lukningen som en proces, hvor embedsmænd forførte politikerne til at tro, at der kunne spares ca. 11 mio. kr. Fra afdelingens side gav vi jer oplysninger, som burde have fået jer til at tøve, men forgæves.

Spørgsmålet er, om en status nu snart to år efter lukningen mon vil vise, om vores råd til jer var korrekte, eller om embedsmændenes bud på en besparelse på ca. 11 mio. kr. holdt.

Jeg vil i det følgende sandsynliggøre, at lukningen set i bakspejlet tværtom må have givet regionen øgede udgifter. Baggrunden for min antagelse er:

  1. Region Midtjylland kunne jo – som vi havde forudset – ikke  fastholde den højt specialiserede behandling med præimplantationsdiagnostik (ægsortering). Den blev tildelt Aalborg Universitetshospital af Sundhedsstyrelsen. På grund af en lang ventetid og et stigende behov er behandlingsaktiviteten i Aalborg øget fra ca. 40 i Aarhus til 150-200 på årsplan. Vi ved, at ca. to tredjedele af patienterne kommer fra Region Midt, hvilket i runde tal svarer til en udgift for Region Midtjylland på mellem 4,5 og 6 mio. kr. I og med Region Midtjylland ved lukningen af Fertilitetsklinikken på Aarhus Universitetshospital desuden mistede indtægter på behandling af udenregionspatienter, er der her tale om en reel merudgift.
  2. Besparelsen skulle primært opnås på personalesiden, hvilket vil sige nedlæggelse af stillinger. Man må spørge nysgerrigt til, om der er opnået den tilsigtede personalereduktion. Mit indtryk er, at man har måttet øge normeringen væsentligt på i det mindste den ene af de to fertilitetsklinikker, der overtog patienterne fra Aarhus.
  3. Kørselsudgifter, som Region Midtjylland skal refundere til Aarhus-patienter, som skal køre til Horsens og Skive (skønnet 1 mio. km.) for at få behandling, må løbe op i betragtelige beløb. Vi skønnede i sin tid udgiften for Region Midt til refusion af kørselsudgifter til ca. 1 mio. kr.
  4. Tabt arbejdsfortjeneste er ikke nemt at gøre op, men den som følge af lukningen øgede transporttid for fertilitetspatienter – som er i den erhvervsaktive alder – må koste betydelige summer. Vi skønnede i sin tid ca. fire mio.

Jeg tænker ikke, at regionen ønsker at opstille et regnskab, der kan kvalificere ovenstående. Jeg mener imidlertid, at det er et ganske realistisk bud på de øgede udgifter, som lukningen af Fertilitetsklinikken på Aarhus Universitetshospital medfører. Dette blev regionen orienteret om i forløbet op til beslutningen, men man ønskede ikke at inddrage disse tal i beslutningsgrundlaget. Der blev endog fremsat et detaljeret alternativt besparelsesforslag, som kunne have bevaret Fertilitetsklinikken på Aarhus Universitetshospital og den højt specialiserede funktion med deraf følgende øgede indtægter fra andre regioner.

Måske burde denne sag få konsekvenser for de embedsmænd, som rådgav jer i 2015

Set i bakspejlet kunne man have indtryk af, at embedsværket førte politikerne bag lyset eller manipulerede med oplysningerne til politikerne.

Personligt er jeg utroligt glad for at have fået ny arbejdsplads på Aalborg Universitetshospital i en region med frisk luft. Derfor er dette indlæg ikke udtryk for en ubrugelig vrede over beslutningen om at lukke Fertilitetsklinikken i Aarhus, men mere en opfordring til eftertanke.

Måske burde denne sag få konsekvenser for de embedsmænd, som rådgav jer i 2015.

Skriv kommentar